Kartoteka jednostek miar

< Powrót

Kartoteka jednostek miar

Kartoteka jednostek miar, dostępna w menu Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Jednostki miary, przechowuje informacje o głównych (podstawowych) miarach i wagach wykorzystywanych w programie, czyli o tzw. jednostkach magazynowania. W kartotece asortymentów każdemu towarowi można przypisać indywidualną listę jednostek, będących ułamkami bądź wielokrotnościami jednostki podstawowej, wraz z podaniem odpowiednich przeliczników. Lista jednostek miar jest wspólna dla wszystkich magazynów systemu WAPRO Mag.

Jednostkę miary opisują następujące pola:

  • Nazwa jednostki, np. sztuka, kilogram, metr, godzina.
  • Oznaczenie, które będzie umieszczane w drukowanych dokumentach (np. szt., kg, m, h lub godz.). Wypełnianie dokumentów można przyśpieszyć ustawiając w kartotece asortymentów domniemaną jednostkę miary (osobno zakupu i sprzedaży).
  • Informacja, czy jednostka jest podzielna, tzn. czy towar może być sprzedawany w niecałkowitych wielokrotnościach jednostki. Przykładem jednostki podzielnej jest metr (np. 3,5 m sukna), a niepodzielnej sztuka (12 szt. guzików). Przy ewentualnej korekcie informacji o podzielności program zapyta, czy zmiana ta ma być uwzględniona w stosunku do towarów już istniejących w kartotece asortymentów.