Kartoteka stawek podatku VAT

< Powrót

Kartoteka stawek podatku VAT

Stawki podatku od towarów i usług PTU, zwanego popularnie podatkiem VAT, przechowywane są w kartotece wspólnej dla wszystkich magazynów, i dostępnej w menu Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Stawki VAT. W programie predefiniowano aktualne stawki podatku VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.

Lista stawek VAT nie podlega edycji. Użytkownik może jednak ograniczyć listę stawek wyświetlanych przez program w czasie pracy tylko do potrzebnych wartości. Przyśpieszy to pracę i zmniejszy możliwość pomyłki. W tym celu przy stawkach, z których planujemy korzystać należy postawić znacznik  klawiszem [F4]. Pozostałe stawki (niezaznaczone) nie będą pojawiały się na liście wyboru stawek. Do usuwania znacznika służy ten sam klawisz.