Kartoteka urzędów

Jesteś tutaj:
< Powrót

Kartoteka urzędów

Kartoteka przechowuje informacje adresowe i dane o kontach bankowych urzędów skarbowych i oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi prowadzimy korespondencję w sprawach podatkowych i ubezpieczeniowych.

Funkcja dostępna jest w menu Kartoteki | Urzędy.

Wygląd okna kartoteki, dostępne funkcje pomocnicze (np. sortowania, filtrowania) oraz podstawowe czynności wykonalne w kartotece (tj. dodanie nowej pozycji, przeglądanie danych, poprawianie lub usuwanie istniejących danych z kartoteki) są standardowe. Dokładniejszy opis zamieszczono w rozdziale „Obsługa programu”.

W niektórych przypadkach poprawianie i kasowanie istniejących danych w kartotece jest możliwe, o ile w programie nie było jeszcze żadnych operacji (np. nie wystawiono żadnego dokumentu) z wykorzystaniem tej pozycji. W razie potrzeby program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie.

Podręczne menu kontekstowe

Podobnie jak w większości rejestrów i kartotek WAPRO Mag, w kartotece urzędów dostępne jest:

  • Podręczne menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na obszarze listy. Menu zawiera podstawowe operacje edycyjne — dodawanie, poprawianie i usuwanie wpisu w kartotece.