Klawisze o stałym znaczeniu

Jesteś tutaj:
< Powrót

Klawisze o stałym znaczeniu


Pracę z WAPRO Magiem ułatwiają tzw. „gorące klawisze” — klawisze o stałym znaczeniu. Umożliwiają one szybki i bezpośredni dostęp do najczęściej stosowanych funkcji i wykonywanych operacji.

Skróty klawiaturowe
Klawisz (kombinacja) Działanie
Alt + podkreślona litera Otwiera menu programu
Esc Zamknięcie okna bez wykonywania operacji
Insert Dodawanie nowej pozycji (dokumentu, towaru, itp.)
Delete Kasowanie zaznaczonej pozycji (dokumentu, towaru)
Przejście do następnego pola/następnego rekordu
Przejście do poprzedniego pola/poprzedniego rekordu
PgUp Przewinięcie listy o jeden ekran w górę
PgDn Przewinięcie listy o jeden ekran w dół
Ctrl+Tab Przejście do następnej zakładki
Ctrl+D Wydruki
Ctrl+S Podsumowanie listy.
F1 Pomoc
F2 Poprawianie podświetlonej pozycji (dokumentu itp.)
Shift+F2 Podgląd treści pozycji lub dokumentu
Shift+Ins Powielanie zapisu
F5 Odświeżanie listy/rejestru (okien browserów)*)
F6 Sortowanie listy/rejestru wg wybieralnego kryterium
F7, F8 Filtrowanie zawartości listy/rejestru
F10 Zatwierdzenie operacji/Zapis na dysk
F11 Ręczne wpisywanie kodu kreskowego
Shift + G Wybór magazynów
Shift + W Lista zamówień
Shift + P Zleceniaprodukcyjne
Shift + M Lista dokumentówmagazynowych
Shift + S Szybka sprzedaż
Shift + D Koszyk sprzedaży detalicznej
Shift + Z Szybki zakup
Shift + H Lista dokumentów handlowych
Shift + R Lista rozrachunków
Shift + F Lista dokumentów finansowych
Shift + A Kartoteka asortymentu
Shift + R Lista rozrachunków
Spacja Zaznaczanie elementów na liście
Ctrl + F10 Kasowanie filtrów na oknie
Ctrl + O Lista operacji dodatkowych
Enter Wybieranie podświetlonego elementu listy
+ / – na klawiaturze numerycznej Zaznacz wszystko / odznacz wszystko
*) Odświeżanie listy/rejestru można również zainicjować myszą, klikając ikonę  w prawym górnym rogu okna browsera.