Kody kreskowe dokumentów

Jesteś tutaj:
< Powrót

Kody kreskowe dokumentów

Kody kreskowe na dokumentach to funkcjonalność, która pozwala generować unikalne kody kreskowe oraz drukować je na dokumentach. Funkcja przyspiesza proces odnalezienia dokumentu w systemie poprzez wyszukiwanie dokumentu za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Użytkownik może automatycznie generować kody kreskowe na dokumentach handlowych oraz dokumentach magazynowych. System posiada 2 parametry w konfiguracji firmy dla wybranego typu dokumentu:

Administrator > konfiguracja firmy > dokumenty handlowe > Generowanie kodu kreskowego

Administrator > konfiguracja firmy > dokumenty handlowe > Format kodu kreskowego

oraz

Administrator > konfiguracja firmy > dokumenty magazynowe> Generowanie kodu kreskowego

Administrator > konfiguracja firmy > dokumenty magazynowe> Format kodu kreskowego

Domyślnie parametry generowania kodów są ustawione na NIE co oznacza, że system ich nie generuje. W momencie kiedy system zostanie ustawiony na Tak nastąpi podczas dodawania/powielania dokumenty wygenerowanie unikalnego kodu zgodnie z przyjętym szablonem zdefiniowanym w konfiguracji firmy.

Po wygenerowaniu kodu użytkownik może wyszukiwać dokumenty za pomocą czytnika poprzez wybranie filtra kodów kreskowych dostępnego pod klawiszem F11.

Dla prawidłowego wyszukiwania za pomocą czytników konieczne może być zaprogramowanie czytnika kodów kreskowych za pomocą dołączonej do niego instrukcji tak aby jako prefix wywoływany był klawisz F11 a sufix klawisz F10. Jeśli użytkownik posiada już czytnik i używa go do wyszukiwania asortymentu, program powinien także prawidłowo wyszukiwać dokumenty.

Kody drukowane są w postaci paskowej w nagłówku dokumentów co zaprezentowano poniżej.

Dla dokumentów handlowych:

 

Dla dokumentów magazynowych