Konfiguracja komputera klienta Microsoft SQL Server

Jesteś tutaj:
< Powrót

Konfiguracja komputera klienta Microsoft SQL Server

W razie problemów z podłączeniem się do serwera baz danych należy wykonać poniższe kroki zgodnie z ich kolejnością (może się okazać, że nie trzeba wykonywać wszystkich).

 1. Sprawdzić czy jest zainstalowany oraz uruchomiony serwer bazy danych MS SQL Server. Jeśli nie, to należy wykonać instalację i uruchomić serwer (patrz „Instalacja serwera baz danych”).
 2. W przypadku instalacji wielostanowiskowej sprawdzić czy połączenia sieciowe są aktywne, tzn. czy komputery użytkowników—klientów „widzą” komputer, na którym zainstalowano serwer baz danych.
 3. Sprawdzić czy komputer pełniący rolę serwera baz danych oraz komputer klienta ma zainstalowany protokół sieciowy TCP/IP. W przypadku instalacji jednostanowiskowej rolę serwera i klienta pełni ten sam komputer. W tym celu:
  • Otworzyć panel sterowania i wybrać program Sieć. Na liście zainstalowanych składników sieci powinna być widoczna pozycja Protokół TCP/IP. Jeśli taka nie występuje należy ją zainstalować, w przeciwnym przypadku można wyjść z opcji przyciskiem Anuluj.
  • Aby zainstalować protokół wybrać przycisk Dodaj, po czym wybrać z listy Protokół i powtórnie nacisnąć przycisk Dodaj.
  • W kolejnym oknie wybrać producenta Microsoft oraz Protokół TCP/IP i nacisnąć przycisk OK.
  • Jeśli nie ma zainstalowanej żadnej karty sieciowej program zapyta o wybór urządzenia, którego dotyczy protokół. Należy wybrać producenta Microsoft i urządzenie Karta Dial–Up po czym nacisnąć OK.
  • W tym momencie Protokół TCP/IP pojawi się na liście zainstalowanych składników. Pozostaje tylko zatwierdzić dokonane zmiany przyciskiem OK.

  • Pojawi się komunikat sugerujący restart systemu. Wykonaj restart zgodnie z sugestią.
   Więcej informacji na temat konfiguracji sieci i protokołów sieciowych można znaleźć w podręcznikach systemu Windows.
 4. W przypadku konfiguracji serwera SQL można wykorzystać automatyczne narzędzie Konfigurator SQL, które pozwala automatycznie dostosować serwer baz danych do poprawnej współpracy z aplikacjami WAPRO ERP. Konfigurator można uruchomić z poziomu menu START | Wszystkie programy | WAPRO | WAPRO Mag (lub inny program WAPRO ERP) | Konfigurator SQL . Na liście zostanie wyświetlona lista zainstalowanych instancji SQL, w przypadku kiedy ten niejest ustawiony prawidłowo pojawi się odpowiedni monit przy nazwie instancji.  Po zaznaczeniu odpowiedniej instancji i wybraniu opcji Konfiguruj można dokonać automatycznej konfiguracji serwera baz danych.