Konfigurowanie MS SQL Server

Jesteś tutaj:
< Powrót

Konfigurowanie MS SQL Server

Poniższy opis zakłada, że komputer, na którym zainstalowany jest Microsoft SQL Server jest udostępniony w infrastrukturze sieci komputerowej a zapory i programy antywirusowe nie blokują do niego dostępu.

Najłatwiejszą metodą konfiguracji zdalnego dostępu aplikacji WAPRO ERP do serwera SQL jest użycie „Konfiguratora SQL Asseco WAPRO”.

Przed próbą nawiązania połączenia stacji roboczych, na których zainstalowane są aplikacje Asseco WAPRO, z zainstalowanym Microsoft SQL Server, zalecamy sprawdzenie konfiguracji serwera SQL na zdalnym serwerze (komputerze). W tym celu należy uruchomić Konfigurator SQL dostępny z menu systemu: „Start | Wszystkie programy | WAPRO | WAPRO Mag | Konfigurator SQL”.

Jeżeli w oknie “Konfiguratora SQL” znajduje się informacja taka jak zaprezentowana na powyższym obrazie, „Serwer NIE jest skonfigurowany do dostępu zdalnego”, należy zmienić ustawienia wciskając przycisk „Konfiguruj”. Po pojawieniu się na ekranie okna konfiguracji serwera, w zakładce „Uproszczone” należy zaznaczyć opcję „Udostępnij serwer dla stanowisk sieciowych” tak jak to pokazano na poniższym przykładzie i wcisnąć przycisk „OK”.

Po zmianie ustawień konfiguracyjnych serwera SQL zalecamy przejście do kolejnej zakładki kreatora konfiguracji „Operacje” i wykonanie „Restartu serwera”. Spowoduje to zatrzymanie na chwilę pracy serwera i ponowne jego uruchomienie. Widok zakładki „Operacje” zaprezentowano na poniższym obrazie.

Tak skonfigurowany SQL Server powinien być “widoczny” dla aplikacji uruchamianych na komputerach podłączonych do tej samej sieci.