Konwerter danych z programu WF-Mag DOS

Jesteś tutaj:
< Powrót

Konwerter danych z programu WF-Mag DOS

Konwerter nie jest dostępny w przypadku systemów 64 bitowych. Konwersję należy przeprowadzić na systemie 32 bitowym.
Konwerter baz danych WAPRO Mag jest jednym z czterech dodatkowych programów instalowanych w trakcie instalacji WAPRO Mag. Programy są uruchamiane niezależnie od podstawowej aplikacji. Dostępne są z menu systemu Windows: Start | Wszystkie programy | WAPRO | WAPRO Mag | “Nazwa programu.

Konwerter danych jest modułem przeznaczonym do konwersji danych z systemu WF-Mag dla DOS do systemu WAPRO Mag czyli dla użytkowników, którzy dokonali zakupu licencji tzw. crossupgrade. Przenoszone wszystkie dane potrzebne do natychmiastowego uruchomienia sprzedaży w programie w wersji Windows. Po zatwierdzeniu “bilansu otwarcia” można kontynuować dalszą pracę bez przerw. Przenoszone są kartoteki programu w wersji DOS, konta księgowe dla systemów FK oraz cenniki asortymentu.
Aby przenieść dane z jednego systemu do drugiego należy odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania kreatora konwersji.

Wybór SQL Serwera do połączenia – z listy rozwijanej należy wybrać nazwę SQL Serwera, do którego kreator ma się połączyć i wcisnąć klawisz Dalej.

Wybór bazy danych – do której będą przeniesione dane.

Po dokonaniu wyboru bazy należy wcisnąć klawisz Dalej.

Wybór ścieżki dostępu do baz WAPRO Mag dla DOS

W tym miejscu należy wskazać główny katalog programu WAPRO Mag DOS

Po wciśnięciu ikonki “Folderu” znajdującej się obok pola do wpisania ścieżki dostępu wyświetlone zostanie standardowe, systemowe okienko eksploratora.

 

Po wybraniu właściwej ścieżki dostępu należy wcisnąć klawisz Dalej. Pojawi się okno wyboru firmy i dodatkowych opcji konwersji.

Użytkownik może wybrać, którą firmę z programu DOS chce przenieść oraz jakie dodatkowe informacje z tej firmy. Konwerter może przenieść  kartoteki kontrahentów oraz asortymentu, dodatkowo cenniki indywidualne i dodatkowe kody kreskowe, konta księgowe i opcjonalnie rozrachunki. Po wybraniu opcji Wykonaj kreator konwersji uruchomi proces przenoszenia danych. Po jego zakończeniu wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Należy pamiętać, że podczas konwersji nie jest przenoszona historia dokumentów, poza opcjonalnie wybranymi rozrachunkami. Praca w programie WAPRO Mag rozpoczyna się od automatycznie utworzonego bilansu otwarcia.