Korekty zbiorcze

< Powrót

Korekty zbiorcze

System umożliwia na wystawienie korekty zbiorczych. Korekty takie mogą być wystawiane dla operacji zakupu lub sprzedaży – nie mogą być jednak mieszane operacje w ramach jednej korekty zbiorczej.

Aby wystawić korektę zbiorczą użytkownik powinien zaznaczyć na liście potrzebne dokumenty a następnie ustawić kursor, na którymś zaznaczonym dokumencie w przeciwnym przypadku system poinformouje użytkownika, że nie można wystawić korekty ponieważ aktualnie podświetlona pozycja nie jest wśród zaznaczonych dokumentów.

Po zaznaczeniu dokumentów należy wybrać opcję Korekty (Ctrl+K) a następnie opcję Dodaj korektę zbiorczą (Ctrl + Ins).

Zostanie otwarte okno korekty, na którym znajdą się pozycje z wszystkich dokumentów zaznaczonych do korekty.

Użytkownik może chcieć wydrukować na dokumencie korekty tylko pozycje, które uległy modyfikacji. Aby uzyskać taki efekt należy na oknie wydruku w opcji Edycja wariantu na zakładce 2) Inne wybrać opcję Pozycje po korekcie > drukuj tylko skorygowane.

Mechanizm tworzenia korekty zbiorczej, nie różni się zasadniczo od mechanizmu wystawiania korekty pojedynczej. Zasadnicza różnica to zestaw wykluczeń kiedy taka korekta nie może zostać utworzona.

Podczas tworzenia korekty zbiorczej, użytkownik do dyspozycji ma listę faktur, które zostały uwzględnione w tej korekcie. Lista dostępna jest na zakładce 2 Informacje podstawowe pod opcją Dokumenty korygowane korektą zbiorczą. Lista prezentuje numer dokumentu oraz jego datę wystawienia.

Utworzona korekta zbiorcza otrzymuje numer z puli zwykłych faktur korygujących dodatkowo umieszczona jest w dedykowanej sekcji na drzewie podziału dokumentów Korekta zbiorcze.

Jeżeli użytkownik utworzy do danego dokumentu korektę zbiorczą to wszystkie kolejne korekty w odniesieniu do tego dokumentu będą korektami zbiorczymi.

 

Lista wykluczeń nie pozwalających utworzyć korekty zbiorczej

Korekty zbiorczej nie można utworzyć w systemie jeśli stwierdzono:

 • Poświetlony dokument nie został zaznaczony przed rozpoczęciem dodania korekty zbiorczej
 • Dokumenty są w edycji przez użytkowników lub zostały zablokowane
 • Dokument nie posiada sygnatury: FV, FZ, FVk, FZk
 • Wśród dokumentów są faktury zaliczkowe
 • Wśród dokumentów są faktury nieobrotowe, nierejestrowane lub szablony dokumentów seryjnych
 • Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się dokumenty różnych płatników
 • Wśród zaznaczonych dokumentów stwierdzono dokumenty sprzedaży i zakupu
 • Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się dokumenty walutowe
 • Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się dokumenty, których dokumenty magazynowe posiadają korekty związane z innymi korektami
 • Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się dokumenty, których dokumenty magazynowe znajdują się w magazynie, który jest w stanie remanentu/bilansu otwarcia
 • Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się towary wciągnięte na remanent lub bilans otwarcia
 • Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się dokumenty oznaczone jako odłożone w czasie
 • Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się dokumenty, które posiadają dokument magazynowy dokumentujący fakturę zaliczkową na 100% wartości zaliczki