Korzyści wynikające z migracji WAPRO Mag w wersji DOS na wersję Windows cz. 2

Jesteś tutaj:
< Powrót

Korzyści wynikające z migracji WAPRO Mag w wersji DOS na wersję Windows cz. 2

W tym artykule spróbuję przekonać użytkowników programu WAPRO Mag dla DOS do przejścia na nasz znacznie bardziej nowoczesny technologicznie system jakim jest WAPRO Mag.

Z jednej strony cieszy nas niesłabnąca popularność programu WAPRO Mag dla DOS, ale z drugiej strony martwią, ze względu ma stały, szybki rozwój technologii komputerowych, systemów operacyjnych coraz wyższe koszty obsługi tego systemu wynikające z coraz mniejszej kompatybilności nowoczesnych komputerów i systemów operacyjnych z programami dedykowanymi dla DOS. Wielokrotnie okazuje się, że nabywane przez Państwa komputery mają problemy z obsługą programów DOSowych, okno programu nie daje się wyświetlić w trybie pełno – ekranowym co znacznie pogarsza komfort pracy. Coraz trudniej serwisować komputery starego typu, przystosowane do pełnej obsługi trybu DOS, ponieważ jest coraz mniej części zamiennych.

Rosnące koszty obsługi WAPRO Mag dla Dos z pewnością wymuszą z czasem konieczność podwyższenia ceny sprzedaży nowych licencji oraz aktualizacji.

Paradoksalnie starszy, przestarzały technologicznie produkt będzie droższy od swojego następcy, dużo nowocześniejszego, o znacznie większych możliwościach użytkowych. W tym przypadku sytuacja przypomina trochę porównanie kosztów eksploatacji typowego, nowoczesnego samochodu do kosztów eksploatacji pięknego ale zabytkowego samochodu.

Proces ten będzie postępował w coraz szybszym tempie. Aby uchronić „wiernych” użytkowników naszego produktu od konieczności poniesienia w niedalekiej przyszłości wydatków na zakup nowocześniejszego oprogramowania, przygotowaliśmy dla nich bardzo korzystną ofertę związaną z możliwością dokonania migracji pomiędzy wyżej wymienionymi systemami. Informacja o niej pojawi się w najbliższym czasie na naszym portalu. Wspominam o tym ponieważ nasza propozycja będzie dla Państwa bardzo korzystna a okres trwania promocji ograniczony więc szkoda byłoby z niej nie skorzystać.

Wobec powyższego gorąco namawiam, w najbliższym czasie, do częstego odwiedzania naszego portalu gdzie w sekcji Promocje pojawi się informacja o niej.

Akcja promocyjna z premedytacją została przygotowana w okresie wakacyjnym, ponieważ w większości firm jest okres spokoju a w związku z tym jest to odpowiedni moment aby wdrożyć nowy system, dodatkowo operatorzy mają czas aby go poznać i przyzwyczaić się do pracy z nim przed jesiennym wzrostem obrotów.

Wielu użytkowników systemu WAPRO Mag dla Dos obawia się, ze przechodząc na system będą mieli problemy w firmie, ponieważ jest on bardziej złożony. Z doświadczenia znam wiele przykładów firm, które już dokonały przejścia pomiędzy tymi systemami i uznały, że odbyło się to nadspodziewanie łatwo i bez problemów.

Jest to wynikiem tego, że oba systemy maja podobną „filozofię” działania, dodatkowo program WAPRO Mag prawidłowo skonfigurowany, przystosowany do konkretnego stanowiska pracy jest znacznie mniej złożony w obsłudze niż w przypadku stanowisk z udostępnioną pełną funkcjonalnością, która jest konieczna tylko administratorowi systemu.

Przechodząc na system dedykowany systemom Windows uzyskujecie Państwo nowoczesne oprogramowanie, które jest stale aktualizowane do wymogów rynku i szybko zmieniających się trendów rozwojowych infrastruktur i technologii komputerowych.

W ostatnim okresie obserwujemy między innymi bardzo silny rozwój technologii bazodanowych, zapewniających coraz większe możliwości, coraz większą wydajność, bezpieczeństwo danych itd.. Wraz z rozwojem technologii internetowych, szybkości i przepustowości łącz zmienia się również struktura projektowanych aplikacji z klasycznych aplikacji instalowanych w sieciach lokalnych do coraz częściej spotykanych rozwiązań wykorzystujących globalną sieć Internetową. W przyszłości najprawdopodobniej wszystkie programy przeznaczone do zarządzania firmami oraz ich elementy składowe jak programy magazynowe czy też do zarządzania sprzedażą i magazynami dostępne będą w postaci usług świadczonych przez jego producentów. Dostępne będą poprzez łącza internetowe a obsługiwane przez przeglądarki internetowe użytkowników. Rozwiązania takie pojawiają się już obecnie jednak wydajność ich pracy jest jeszcze bardzo uzależniona od przepustowości typowych łącz internetowych.

Obserwujemy te zmiany i dostosowujemy nasze systemy do zmieniających się warunków, w tym oczywiście program WAPRO Mag. Również obecnie można go skonfigurować do pracy w jednej, zsynchronizowanej bazie danych z dostępem terminali poprzez łącza internetowe podobnie jak inne systemy. Jednak aplikacja pojawi jako usługa w sieci dopiero kiedy warunki techniczne łącz wszystkich użytkowników będą wystarczające do tego aby WAPRO Mag mógł pracować bez obniżenia wydajności w porównaniu z jego obecną wersja „desktopową”.

Piszę o tym aby upewnić Państwa, że decydując się na przejście do wersji programu zmieniacie swój system na nowoczesne, nadążające za ogólnymi trendami oprogramowanie.

Do najważniejszych zalet związanych z taką migracją należą

  • Bezpieczeństwo danych handlowych firmy, które gromadzone są w nowoczesnych bazach danych zarządzanych przez nowoczesne serwery SQL
  • Niespotykaną w wersji dla DOS funkcjonalność i automatyzację pracy
  • Możliwość konfiguracji systemu na jednej zsynchronizowanej bazie danych, na której pracują wszystkie aplikacji WAPRO ERP przy jednoczesnej możliwości pracy firmy w środowisku rozproszonym (oddziały, sklepy sprzedazy detalicznej)
  • Możliwość rozbudowania systemu o moduł WAPRO Mag Mobile 2 wspierający pracę „mobilnych” handlowców
  • Możliwość rozbudowy systemu WAPRO Mag o rozwiązania naszych Partnerów, między innymi sklepy internetowe (B2C) lub moduły sprzedazy hurtowej pomiędzy Partnerami handlowymi (B2B). Systemy te pracują „on-line” z bazą danych programu, operacje handlowe, stany magazynowe są nadzorowane i kontrolowane centralnie przez program WAPRO Mag a wszystkie operacje przeprowadzone na różnych platformach sprzedaży mogą być automatycznie dekretowane przez program finansowo – księgowy WAPRO Fakir

Nie sposób wymienić wszystkich funkcjonalności różniących aplikacje dla DOS i Windows. Na zakończenie dodam tylko, że duża część modyfikacji i ulepszeń programu WAPRO Mag oparta jest o sugestie i doświadczenia wielotysięcznych rzesz jego użytkowników, które wpływały na jego rozwój, poprawę ergonomii pracy i ogólną funkcjonalność.