Kreator instalacji systemu WAPRO ERP

Jesteś tutaj:
< Powrót

Kreator instalacji systemu WAPRO ERP

Najszybszą i najłatwiejszą metodą zainstalowania całego systemu jest instalacja z:

  • Portalu WAPRO ERP – https://www.wapro.pl/wapro lub
  • Płyty instalacyjnej Asseco WAPRO, która dostarczana jest z każdym naszym produktem;

Niezależnie od źródła, instalacja odbywa się przy pomocy uniwersalnego kreatora instalacji, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez wszystkie operacje konieczne do zainstalowania systemu oraz wykonuje podstawowe czynności konfiguracyjne.

Kreator, w trakcie instalacji typu „Serwer” (wyjaśnienie w dalszej części instrukcji) umożliwia również zainstalowanie programu Microsoft SQL Server w wersji Express.

Etapy instalacji systemu WAPRO ERP

Niezależnie od założonej konfiguracji proces instalacji nowego systemu składa się zwykle z czterech podstawowych etapów:

  • Instalacji na wskazanym komputerze programu Microsoft SQL Server, jeżeli jeszcze nie jest zainstalowany. W przeciwnym przypadku, zainstalowany wcześniej serwer można wykorzystać do rejestrowania baz danych aplikacji Asseco WAPRO.
  • Instalacji aplikacji użytkowych na końcowych komputerach użytkowników (stacjach roboczych).
  • Utworzenia nowej bazy danych dla instalowanej aplikacji lub utworzenia struktur danych zainstalowanej aplikacji w istniejącej już, wcześniej utworzonej przez inny program WAPRO ERP bazie danych.
  • Połączenia aplikacji z bazą danych zawierającą jej struktury danych.

Instalację SQL Serwera przeprowadzamy jeden raz. Podczas instalacji kolejnych stanowisk lub aplikacji wystarczy:

  • połączyć je z zainstalowanym wcześniej Microsoft SQL Server,
  • założyć nową bazę danych dla instalowanej aplikacji lub
  • doinstalować jej struktury do już istniejącej bazy danych Asseco WAPRO.