Kreator zestawień

< Powrót

Kreator zestawień — czyli 5 kroków do sukcesu

Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start

Kreator uruchamiany jest klawiszem [Ctrl+K]. Jest on zorganizowany na wzór kreatorów znanych ze środowiska Windows: po uruchomieniu prowadzi użytkownika przez kolejne ekrany, w których należy nadać nazwę tworzonemu raportowi, oraz odpowiedzieć na kilka pytań. Wygenerowany wzór raportu zostanie dołączony do standardowych zestawień programu i od tej pory dostępny pod klawiszem [Ctrl+D] — Wydruki. Raporty własne użytkownika wyróżniane są sześciokątną ikoną WAPRO Mag (raporty standardowe i pochodzące z zewnętrznego generatora Crystal Reports mają inne ikony).

Jeśli użytkownik nie jest w pełni zadowolony z treści zestawienia, może poddać je modyfikacji posługując się funkcjami zaawansowanego edytora raportów. Dostęp do edytora odbywa się za pośrednictwem ikony przedstawiającej raportu z “różczką”, tuż obok klawisza [Ctrl+K]. Aby usunąć niepotrzebny raport trzeba skorzystać z funkcji w menu Administrator | Definicje | Raporty. W tym samym miejscu można również modyfikować raport.

Prześledźmy teraz krok po kroku działanie kreatora.

Krok 1. Powitanie

Ekran pełni funkcję informacyjną — wyjaśnia przeznaczenie Kreatora zestawień i zasadę posługiwania się nim. Do przechodzenia między ekranami służą klawisze ekranowe [Dalej >> ] i [ << Wstecz]. Klawisz [Zatwierdź] powinien być użyty dopiero na końcu, po ustaleniu parametrów raportu. Wcześniejsze użycie powoduje szybkie przejście przez kolejne ekrany z wybieraniem standardowych ustawień aż do miejsca opisanego w rozdziale „Krok 5. …”.

Krok 2. Nazwa raportu

Ponieważ raport zostanie dołączony do listy standardowych zestawień WAPRO Mag i będzie odtąd dostępny pod klawiszem [Ctrl+D] — Wydruki, konieczne jest nadanie mu indywidualnej nazwy. Raporty własne użytkownika wyróżniane są na liście sześciokątną ikoną WAPRO Mag.

W wariancie Prestiż można przygotować i zapamiętać dowolną liczbę zestawień. W wariancie Biznes liczbę raportów definiowanych przez użytkownika ograniczono do trzech.

Krok 3. Wybór rodzaju tworzonego zestawienia

Kreator proponuje do wyboru listę typowych zestawień użytecznych w pracy. Zestawienie może zawierać:

 • Listę towarów i usług. Treścią będą stanowiły dane towarowe, ceny, itd.
 • Ofertę handlową ogólną. Zestawienie zawiera ceny sprzedaży dla wszystkich kontrahentów.
 • Ofertę handlową dla konkretnego kontrahenta. W tym przypadku cennik uwzględnia ceny indywidualne, obowiązujące dla konkretnego kontrahenta.

 

 • Zestawienie przychodowe. Dane towarowe wraz z pozycjami dokumentów przychodowych.
 • Zestawienie rozchodowe. Jak wyżej, lecz dla dokumentów rozchodowych.
 • Inne szablony. Rzadziej stosowane raporty zgrupowano na rozwijalnej liście. Do wyboru są:
  • Analiza sprzedaży. Sporządzana na podstawie dokumentów handlowych.
  • Analiza sprzedaży z rozbiciem na dostawy. Sporządzana na podstawie dokumentów handlowych.
  • Analiza zwrotów do sprzedaży. Na podstawie korekt do dokumentów handlowych.
  • Analiza zwrotów do zakupów. Na podstawie korekt do dokumentów.
  • Zestawienie ilościowo–wartościowe.
  • Aktualny stan magazynu.
  • Analiza obrotów pozycji asortymentowych.
  • Ranking pozycji asortymentowych ze względu na:
   • wysokość obrotów,
   • wysokość obrotów w poszczególnych kategoriach,
   • wysokość zysku.

Krok 4. Zakres prezentowanych danych

Również zakres danych przetwarzanych w raporcie wybiera się spośród oferowanych możliwości:

 • Wyświetlaj artykuły aktualnie wyświetlane lub zaznaczone. Raport będzie uwzględniał tylko pozycje zaznaczone na liście (operacje grupowe), oraz bieżące ustawienia filtrów w programie.
 • Wyświetlaj wszystkie artykuły w bieżącym magazynie. Zestawienie będzie zawierać pełną listę artykułów znajdujących się w bieżącym magazynie.
 • Wyświetlaj artykuły ze wszystkich magazynów. Raport da przegląd towarów znajdujących się we wszystkich magazynach firmy (lista pogrupowana według magazynów).

Krok 5. Gratulacje!!! — oto obiecany sukces

Po naciśnięciu przycisku ekranowego [Zatwierdź] raport zostanie zapamiętany w systemie, i od razu gotów do użycia.

Zaznaczenie opcji Pokaż edytor zestawienia w celu bardziej precyzyjnej konfiguracji otwiera okno zaawansowanego edytora raportów, wyczerpująco omówionego w kolejnym rozdziale.