Listy zaznaczonych kontrahentów

Jesteś tutaj:
< Powrót

Listy zaznaczonych kontrahentów

Listy zaznaczonych kontrahentów pozwalają stworzyć pewne zbiory kontrahentów. Zbiór taki może służyć tylko do filtrowania listy kontrahentów, np. handlowyc mają przypisanych swoich stałych kontrahentów, aby za każdym razem nie wyświetlać całego zbioru kontrahentów, każdy może utworzyć za pomocą zaznaczenia swoją listę a następnie podczas pracy z programem można ograniczać widok tylko do tej listy.

Inne zastosowanie listy zaznaczonych kontrahentów to ograniczanie widoczności kartoteki kontrahentów poprzez uprawnienia. Użytkownik może mieć przypisane uprawnienia tylko dla swoich kontrahentów. Dzięki temu nie będzie mógł oglądać danych pozostałych kontrahentów oraz oglądać ich dokumentów.

Dodawanie listy zaznaczonych kontrahentów

Aby dodać listę zaznaczonych kontrahentów należy kolejno wykonać:

 1. Należy otworzyć kartotekę kontrahentów
 2. Zaznaczyć na liście interesujących nas kontrahentów
 3. Wybrać z operacji dodatkowych Listy zaznaczonych kontrahentów Ctrl +Shift + Z
 4. W oknie list wybrać opcję Dodaj
 5. Wprowadzić nazwę oraz ewentualny opis listy
 6. Na zakładce Przypisani użytkownicy przyspisać odpowiednich użytkowników
 7. Zapisać zmiany

Podczas tworzenia listy użytkownik w oknie dodawania listy widzi informację ilu kontrahentów zostało zaznaczonych do listy.

Filtrowanie kartoteki kontrahentów do określonej listy

Aby filtrować kartotekę kontrahentów do określonej listy należy kolejno wykonać:

 1. Należy otworzyć kartotekę kontrahentów
 2. Wybrać z operacji dodatkowych Listy zaznaczonych kontrahentów Ctrl +Shift + Z
 3. Wybrać interesującą nas listę z kartoteki list zatwierdzić wybór opcją Wybierz lub podwójnym kliknięciem lub klawiszem Enter
 4. Po wybraniu listy kartoteka zostanie odfiltrowana oraz wybrani kontrahenci zostaną zaznaczni na liście

Ograniczenia dostępu do list poprzez uprawnienia

Aby ograniczyć dostęp do zaznaczonej listy należy kolejno wykonać:

 1. Utworzyć odpowiednie listy kontrahentów oraz przypisać do nich wybranych użytkowników
 2. Uruchomić moduł uprawnień
 3. Wybrać odpowiednio dostęp do Kontrahenci | Oglądanie
 4. Określić Dostęp warunkowy
 5. Zaznaczyć opcję Pokazuj tylko dokumenty kontrahentów wg list zaznaczonych jeśli chcemy ograniczać równiez listy dokumentów
 6. Wybrać Dostęp wg list zaznaczonych
 7. Zapisać zmiany i przelogować użytkowników aby zmiany odniosły efekt.