Logowanie

< Powrót

Logowanie

Po wybraniu z menu Windows polecenia uruchomienia Administratora baz danych, jako pierwsze na ekranie pojawi się okno logowania do wybranego serwera baz danych.

Aby połączyć się z serwerem baz danych i zalogować się do niego, w pierwszym kroku należy wybrać lub wpisać nazwę serwera. Jeżeli w systemie zainstalowany jest tylko jeden Microsoft SQL Server najczęściej jego nazwa będzie domyślnie proponowana w oknie logowania.

Jeżeli system nie zaproponuje nazwy należy wpisać ją ręcznie lub wybrać z rozwijanej listy. Nazwa instancji Microsoft SQL Server w przypadku wersji “Express” jest zazwyczaj zgodna z formatem:

 • [NAZWA KOMPUTERA]\SQLEXPRESS
 • [NAZWA KOMPUTERA] – dla pełnych wersji oraz automatycznie utworzonej instancji podczas instalacji z płyty DVD dostarczonej przez Asseco WAPRO:

Nazwę komputera można znaleźć na dwa sposoby:

 • w oknie wyświetlonym po wybraniu w menu systemu polecenia „Komputer” a następnie uruchomieniu prawym przyciskiem myszy z menu podręcznego polecenia „Właściwości”.
 • wybierając z menu systemu kolejno: „Start | Panel sterowania | System”.

Sposób wypełnienia kolejnych pól („Login” i „Hasło”) zależy od wybranego w trakcie instalacji sposobu uwierzytelniania dostępu do serwera. Po instalacji przeprowadzonej przy pomocy uniwersalnego kreatora instalacji Asseco WAPRO, serwer SQL ma automatycznie skonfigurowane uwierzytelnianie mieszane tzn. działa zarówno uwierzytelnianie MS SQL Server jak i systemu Windows.

Ze względu na to, że serwer baz danych może być instalowany również z innych źródeł, a tym samym może mieć wybrany inny rodzaj uwierzytelniania, poniżej omówimy oba sposoby logowania.

Jeżeli w procesie instalacji Microsoft SQL Serwer wybrano system uwierzytelniania:

 • SQL Server – logowanie polega na wykorzystaniu parametrów konta użytkownika serwera SQL, które definiowane są w trakcie instalacji. W formatce logowania należy wpisać w odpowiednie pola nazwę użytkownika oraz hasło.
 • Systemu Windows – polegający na tym, że Microsoft SQL Serwer przejmuje ustawienia konta użytkownika systemu Windows. W takim przypadku, MS SQL Server w trakcie logowania się z konta użytkownika systemu Windows, który instalował serwer baz danych, nie będzie wymagać dodatkowego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Przy takiej konfiguracji systemu zabezpieczeń Microsoft SQL Server w oknie logowania Administratora baz danych nie należy nic wpisywać w pola „Login” i „Hasło”, oba pola muszą zostać puste.
 • Mieszany – obowiązują obie powyższe metody logowania. Ten system uwierzytelniania definiowany jest w trakcie standardowej instalacji przy użyciu uniwersalnego instalatora Asseco WAPRO, wobec tego przy pierwszym łączeniu się z serwerem, administrator (użytkownik, który instalował serwer) może wpisać nazwę użytkownika „sa” a jako hasło „Wapro3000” lub oba pola pozostawić puste.

Po wpisaniu parametrów logowania należy wcisnąć przycisk ”Połącz z serwerem”, na ekranie pojawi się okno Administratora baz danych, które składa się z czterech zakładek:

 • Bazy danych;
 • Zaawansowane;
 • Licencja;
 • Połączenia;

Ze względu na to, że w trakcie pierwszego uruchamiania Administrator baz danych wykryje brak licencji programu, od razu zaproponuje rozpoczęcie procesu jej tworzenia, dlatego omawianie modułów Administratora rozpoczniemy od zakładki Licencja a dopiero później wrócimy do wcześniej wymienionych zakładek.