Lokalizowanie kontrahenta na mapie

Jesteś tutaj:
< Powrót

Lokalizowanie kontrahenta na mapie

Program umożliwia wyświetlenie na mapie lokalizacji kontrahenta w przeglądarce pulpitu informacyjnego. Aby lokalizacja była możliwa użytkownik powienien upewnić się, że w Administrator > Konfiguracja firmy > Kontrahenci > URL strony lokalizacji na mapie prawidłowo ustawioną ma stronę mapy do lokalizacji.

Program pozwala na korzystanie ze zmiennych odpowiadających danym adresowym, które można umieszczać w linku URL dostawcy map.

Dostępne zmienne to:

  • {Adres.Ulica} 
  • {Adres.Kod} 
  • {Adres.Wojewodztwo} 
  • {Adres.Miasto} 
  • {Adres.Kraj}

Lokalizacja dostępna jest na formularzu edycji kontrahenta przy formularzach i polach związanych z adresem kontrahenta lub formami dostawy jakie są skojarzone z kontrahentem.

Po kliknięciu w ikonę lokalizacji pojawi się pulpit informacyjny z lokalizacją kontrahenta na mapie.