Menu Magazyn

Jesteś tutaj:
< Powrót

W menu Magazyn znajdują się funkcje umożliwiające zmianę aktywnego magazynu, oraz funkcje odpowiadające za emisję dokumentów magazynowych.

W tym miejscu można również rozpocząć wykonywanie remanentu lub bilansu otwarcia.

Bilans otwarcia powoduje usunięcie WSZYSTKICH dokumentów do dnia wykonania BO. Należy zachować szczególną ostrożność przed wykonaniem tej operacji w systemie.