Moduł CrystalRap

< Powrót

Wywoływanie modułu CrystalRap.exe z wiersza poleceń

Moduł crystalrap.exe umożliwia uruchomienie raportów lub zapisanie ich do e-dokumentów z wiersza poleceń.

Aby uruchomić moduł mależy wywołać crystalrap.exe z parametrami z cmd np. wygląda to tak:
crystalrap.exe “parametr1” “32” “130” “1” “6” “” “3000001” “4” “EDokum_PDF”

“Oto parametry CRYSTALRAP.EXE (parametry podawane muszą być w cudzysłowach podwójnych „”)

parametr 1 – parametry połączenia w formacie przecinkowym
parametr 2 – id_raportu
parametr 3 – id_obiektu
parametr 4 – id_firmy
parametr 5 – id_magazynu
paramter 6 – < nie używany – przekazać pusty ciąg znaków >
parametr 7 – id_uzytkownika
paramter 8 – kod_uzycia
parametr 9 – EDokum_PDF | FakturaPDF

Jak podany zostanie w parametrze 9 EDokum_PDF to utworzy od razu plik PDF w edokumentach bez pokazywania ekranów. Jak podany zostanie w parametrze 9 FakturaPDF to nastąpi wywołanie raportu tak jak ma to miejsce z aplikacji.
Do e-Dokumentów mogą być zapisywane tylko załączniki dokumentów handlowych, magazynowych, finansowych, zamówień, ofert i zleceń serwisowych

Bardzo ważny jest kod_uzycia (parametr 8) oraz oznaczenie w raporcie czy jest to obraz dokumentu. Jeżeli raport nie jest obrazem dokumentu to zostanie przy każdym uruchomieniu dodany nowy (potraktowany jak nowy załącznik), jeżeli raport jest obrazem dokumentu – istniejący obraz zostanie nadpisany nową wersją. Obraz dokumentu może być zatem zawsze tylko jeden.

Kolejna zmiana jest taka że moduł crystalrap.exe wołany z linii komend lub zewnętrznego modułu będzie kontrolował ilość stanowisk w licencji i nie uruchomi się jeżeli wszystkie stanowiska będą zajęte oraz nie uruchomi się jeżeli zostanie skopiowany do innej wersji programu niż 8.3x.x (a za rok 8.4x.x itd).

Opcja  EDokum_PDF dostępna tylko w Prestiż Plus.