Moduł SMS

< Powrót

Do aplikacji WAPRO ERP dodana została funkcjonalność wysyłki SMS za pośrednictwem bramki InfoBIP (http://www.infobip.com) lub SMSAPI (http://www.smsapi.pl).

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy rejestracji w poszczególnych portalach.

SMSAPI

Aby zarejestrować się w usłudze SMSAPI należy uruchomić stronę dostawcy  https://www.smsapi.pl/ następnie wybierz opcję Rejestracja lub Utwórz konto testowe pojawi się formularz rejestracyjny, który należy uzupełnić. Następnie po jego zatwierdzeniu, należy uruchomić link aktywacyjny przesłany mailem.

Integracja z SMSAPI odbywa się na zasadzie usług subskrypcyjnych, zapoznaj się z definicją w ramce poniżej.

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2017 r (wersja 8.3X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2018 r.. W październiku 2018 r. ukaże się wersja 8.4X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.3X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

Jeśli posiadasz już konto w SMSAPI przejdź do opisu konfiguracji zamieszczonego poniżej. Pamiętaj tylko, żeby wygenerować Token OAuth w portalu SMSAPI. Procedura opisana poniżej.

Konta testowe nie mają możliwości wykonania zakupu prepaid, dopiero zgłoszenie zmiany statusu konta w SMSAPI umożliwia zakup pakietów w modelu prepaid.

Aby aktywować usługę subskrypcyjną należy włączyć ją w konfiguracji firmy (Administrator | Konfiguracja firmy | usługi subskrypcyjne | Wysyłanie SMS za pomocą usługi SMSAPI).

Jeśli zaktywujesz konto zaloguj się na stronie SMSAPI do swojego konta poprzez opcję logowanie a następnie w menu po lewej stronie wybierz Ustawienia | Ustawienia API | Tokeny API (OAuth). Musisz w tej zakładce wygenerować token dla aplikacji WAPRO ERP za pomocą, którego aplikacja zautoryzuje się w usłudze API bez konieczności przesyłania użytkownika i hasła co znacząco zwiększa bezpieczeństwo twoich danych.

Musisz podać nazwę (nie ma ona znaczenia, ale jeśli używasz integracji w kilku systemach warto wygenerować odrębne tokeny dla każdej integracji oddzielnie, wtedy w nazwie podaj nazwę programu/integracji abyś łatwo mógł odróżnić tokeny).

Po wprowadzeniu nazwy wybierz Generuj token a następnie skopiuj go za pomocą ikony kartek umieszczonej po prawej stronie tokenu na liście pod opcją generowania.

Token należy wprowadzić w programie – procedura opisana poniżej.

 

InfoBIP

Aby skorzystać z wysyłki wiadomości SMS należy zarejestrować się w portalu InfoBIP korzystając z opcji Usługa SMS znajdującej się w Panelu informacyjnym (System > Panel informacyjny).

Do działania funkcji wymagane jest połączenie z internetem.

Rejestracja użytkownika

Po wybraniu opcji zostanie uruchomiona strona WAPRO, na której znajduje się aktualny cennik usługi wraz z jej opisem, po wybraniu opcji Zarejestruj się, użytkownik zostanie przeniesiony do portalu InfoBIP wraz z przekazaniem danych firmy, która ma zostać zarejestrowana w usłudze.

Korzystając z linku TopUP użytkownik zostanie przeniesiony do strony, na której może dokonać płatności za pakiet SMS jaki będzie miał do wykorzystania.

W przypadku pytań dotyczących płatności i portalu użytkownika InfoBIP należy kontaktować się z działem wsparcia InfoBIP: email: polska@infobip.com

Konfiguracja w programie

Po prawidłowym zarejestrowaniu użytkownika w portalu należy wprowadzić dane do aplikacji WAPRO Mag. Należy pamiętać, że dane związane są z konkretną firmą w programie.

W tym celu należy wybrać kolejno Administrator > Konfiguracja firmy > Wysyłka SMS.

Pamiętaj aby wskazać w pierwszej kolejności wartość parametru Dostawca usługi SMS na InfoBIP lub SMSAPI.

SMSAPI

W przypadku SMSAPI nie operujemy loginem i hasłem do usługi tylko parametrem Token API (OAuth) do SMSAPI .

Opcjonalnie można ustawić większy czas oczekiwania na odpowiedź API jeśli masz wolniejsze łącze internetowe.

W polu nazwa nadawcy SMS można wskazać jaki będzie nadawca SMS w wysłanej wiadomości. W przypadku wpisania:

  • ECO – smsy będą wysyłane wg stawki ECO (tańszej) ale w wiadomości odebranej przez użytkownika jako nadawca będzie jakiś numer komórkowy, którego użytkownik nie może zmienić
  • PRO – smsy będą wysyłane wg stawki PRO (droższej) ale mają większy priorytet dostarczenia dalej nadawca jest jako nr tel
  • Własna nazwa np. Nazwa firmy (11 znaków) – smsy będą wysyłane wg stawki PRO ale nazwa w wiadomości będzie taka jak wpisał użytkownik

InfoBIP

W przypadku dostawcy InfoBIP należy korzystając z opcji Login do usługi SMS InfoBIP wprowadzić login i hasło jaki Państwo utworzyli w portalu rejestracyjnym. Dodatkowo użytkownik może wprowadzić Nazwę nadawcy SMS jaka będzie wyświetlana w wiadomościach. Nazwa może mieć maksymalnie 11 znaków.

Dodatkowo użytkownik do dyspozycji ma konfigurację metody weryfikacji doręczeń SMS, występują tu 2 możliwości:

Od ostatniej weryfikacji – opcja ta powoduje pobranie raportu doręczeń SMS, dla wiadomości, które były wysyłane od ostatniej weryfikacji doręczeń. Opcja ta jest szybsza ale można za jej pomocą zweryfikować tylko raz określone wiadomości. Należy pamiętać, że wiadomość może oczekiwać na doręczenie 48h, jeśli dla przykładu z 10 wiadomości dla 3 nie będzie znany stan doręczenia, to przy tym ustawieniu po ponownym wybraniu weryfikacji nie będzie możliwe pobranie aktualnego statusu tych wiadomości.

Dla konkretnej wysyłki – opcja ta jest wolniejsza, ale pozwala na wielokrotne weryfikowanie doręczenia wiadomości z konkretnej wysyłki

Wysyłka SMS

Wiadomości SMS wysyłane są np. z poziomu listy kontrahentów, w tym celu należy w pierwszej kolejności dodać w kontaktach kontrahenta numer telefonu komórkowego wraz z oznaczeniem zgody na wysyłanie SMS.

W przypadku dodania numeru bez zgody, numer ten nie będzie proponowany na liście do wysyłki.

  • Numer telefonu powinien być zgodny z szablonem 48XXXYYYXXX (należy zachować numer kierunkowy)
  • Aktualnie SMS, można wysyłać tylko na polskie numery z kierunkowym 48

Następnie należy zaznaczyć kontrahentów, do których chcemy wysyłać wiadomości i wybrać z operacji dodatkowych opcję Wyślij SMS-y do kontaktów zaznaczonych kontrahentów.

Na oknie wysyłki należy dodać nową wysyłkę, wprowadzić jej temat oraz treść a na zakładce Lista odbiorców SMS określić, do jakich konkretnych kontaktów należy wysłać wiadomość.

Maksymalna długość wiadomości SMS to 7 wiadomości po 160 znaków czyli 1120 znaków. Ważne jest jednak to, że w przypadku użycia przynajmniej jednego polskiego znaku w wiadomości, limit ograniczony jest do 7 wiadomości po 70 znaków. W celu oszczędności można zastosować opcję Bez polskich, która spowoduje automatyczną zamianę polskich znaków na znaki bez tzw. ogonków.

Aby wysłać wiadomość należy na zapisanej wysyłce wybrać opcję Wyślij, po wysłaniu wiadomości można sprawdzić czy wiadomość została doręczona do odbiorcy, w tym celu należy uruchomić przycisk Sprawdź doręczenie.

Metody doręczenia zostały opisane powyżej w niniejszym rozdziale, w sekcji Konfiguracji w programie.

Należy pamiętać, że weryfikacja jest 2 etapowa. Pierwszy etap to sprawdzenie czy w ogóle wiadomość mogła być przekazana do realizacji i informacja o tym znajduje się w kolumnie Status SMS w zakładce nr 2 Log wykonania wysyłki. Drugi etap to kolumna Status doręczenia, prezentująca informację czy udało się doręczyć wiadomość.

Opcja Stan konta pozwala zweryfikować jaki budżet mamy do dyspozycji do wysyłki wiadomości SMS.

Za pomocą przycisku płatności użytkownik zostanie przeniesiony do strony płatności w portalu InfoBIP w Panelu informacyjnym programu. Może tam zalogować się do portalu i dokonać zakupu pakietu SMS.

Pakiety do SMSAPI użytkownik może wykupić przez stronę SMSAPI.

W celu bezpieczeństwa, jeśli użytkownik zapisał w konfiguracji dane do logowania w usłudze SMS, a następnie baza zostanie przeniesiona na inny serwer system podczas wysyłki zgłosi komunikat, że należy ponownie wprowadzić dane do logowania. Ma to na celu zabezpieczenie limitu wiadomości do wykorzystania przez nieuprawnionych do tego użytkowników.