Nazwy i kursy walut

< Powrót

Nazwy i kursy walut

Kartoteka dostępna jest w menu Kartoteki | Kartoteki finansowe | Waluty, i przechowuje nazwy walut obcych, wykorzystywane w WAPRO Mag do przeliczeń i aktualizacji cen towarów importowanych. Udostępnia również tabelę notowań.

W części definiującej nazwę waluty należy podać następujące dane:

  • Symbol i nazwa waluty. Zaleca się stosowanie międzynarodowych, trzyliterowych oznaczeń kodowych (zob. dalej).
  • Symbol i nazwa kraju. Obie wartości przechowywane są w kartotece pomocniczej, której uzupełnianie odbywa się w zwykły sposób. Również zaleca się stosowanie międzynarodowych oznaczeń kodowych (np. PL — Rzeczpospolita Polska).
  • Mnożnik. Pole przydatne w przypadku walut (np. włoskiego lira), dla których kurs jest podawany dla wielokrotności jednostki 1000 ITL.

A oto wykaz międzynarodowych symboli najczęściej używanych walut:

Symbol Waluta Symbol Waluta
AUD dolar australijski EUR euro
CAD dolar kanadyjski JPY jen japoński
CHF frank szwajcarski GBP funt brytyjski
DKK korona duńska NOK korona norweska
ECU waluta EWG USD dolar amerykański
SEK korona szwedzka PLN złoty polski

Notowania walut są wykorzystywane w WAPRO Mag do przeliczeń i aktualizacji cen towarów importowanych. Po wybraniu funkcji Kursy bazowe — [Ctrl+B] użytkownik ma dostęp do notowań aktualnych, lub z dowolnego dnia w przeszłości i według nich może dokonywać przeliczeń. Włączenie opcji Przelicz ceny sprzedaży po aktualnych kursach, znajdującej się w dolnej części okna notowań bazowych, spowoduje aktualizację tych cen sprzedaży, które wyrażone są w walutach, lub zależą od walutowej ceny zakupu. Obsługa dokumentów zagranicznych w walucie obcej dostępna jest w wariancie Prestiż lub Prestiż PLUS WAPRO Mag, podstawowa obsługa walut i dokumentów krajowych wyrażonych w walucie włącznie z funkcją importów kursów walut z NBP lub ECB dostępna jest od wariantu START.

Użytkownik również może skonfigurować program tak aby podczas uruchamiania program proponował uzupełnianie kursów walut, w tym celu należy wybrać w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Walutowość | Wypełniaj waluty przy starcie systemu ustawić na TAK.

Import kursów walut z Narodowego Banku Polskiego

Program umożliwia import kursów walut z NBP. Kursy w NBP publikowane są w dni robocze o godzinie 12.00. System podczas uruchomienia funkcji Pobierz z NBP zawsze pobiera ostatni kurs jaki został opublikowany przez NBP. Jeśli nie minęła godzina 12 bieżącego dnia roboczego kurs będzie pobrany z ostatniego poprzedzającego dnia roboczego. Podczas pobierania danych pobierana jest zawartość Tabeli A kursów średnich, do programu jednak importowane są tylko kursy dla tych walut, które użytkownik ma dodane w programie. Jeśli w przyszłości użytkownik doda kolejne waluty, które publikowane są w tabeli kursów średnich to system automatycznie pobierze kursy dla tych walut.

Domyślna waluta bazowa w programie to PLN, w PLN wyrażone są także kursy walut publikowane w Narodowym Banku Polskim, w związku z tym podczas importu nie następują żadne przeliczenia i użytkownik otrzyma kursy walut wyrażone w stosunku do PLN.

Kursy prezentowane w NBP posiadają w niektórych przypadkach mnożnik np. x 100 dla walut, które mają niską wartość nominalną w stosunku do PLN. W przypadku kursów prezentowanych w ECB, tabela kursów wyrażona jest w EUR oraz wszystkie kursy wyrażone są za 1 jednostkę danej waluty. W momencie importu kursów do systemu następuje pomnożenie kursu razy mnożnik. Dla przykładu jeśli kurs dla 1 HUF w ECB wyrażony jest jako 297.65 to podczas importu jeśli użytkownik ma podany mnożnik 100 nastąpi pomnożenie tego kursu x 100.

Podczas importu kursów sprawdzona jest waluta bazowa. Jeśli waluta bazowa wyrażona jest w EUR tabela kursów walut pobrana jest 1 do 1 bez przeliczeń (za wyjątkiem mnożnika), jeśli waluta bazowa wyrażona jest w innej walucie niż EUR np. PLN w pierwszej kolejności wyliczony jest kurs EUR do tej waluty i dopiero wyliczone są kursy w stosunku do waluty bazowej.

Import kursów walut z NBP odbywa się za pomocą opcji Pobierz z NBP.

 

Import kursów walut z Europejskiego Centralnego Banku (ECB)

System umożliwia import kursów walut z ECB. Tabela kursów wyrażona jest w EUR i podawana jest za 1 jednostkę każdej waluty w stosunku do EUR. Zwyczajowo kursy prezentowane są o godzinie 15.00. WAPRO Mag prowadzi jedną ewidencję kursów bez rozbicia na bank źródłowy, oznacza to, że jeśli użytkownik zaimportuje najnowsze kursy z NBP po 12 dnia roboczego, to podczas importu kursów z ECB otrzyma komunikat, że tabela z tego dnia jest uzupełniona i jedyna możliwość to skasowanie kursów z tego dnia lub modyfikacja ręczna.

Pobieranie kursów z ECB odbywa się za pomocą opcji Pobierz z ECB.