O programie WAPRO JPK

Jesteś tutaj:
< Powrót

Program w  WAPRO JPK systemie WAPRO ERP jest odpowiedzialny za przygotowanie danych z ksiąg rachunkowych, ewidencji VAT oraz kartotek dowodów księgowych w postaci elektronicznej, to jest za utworzenie plików w formacie XML, których struktura logiczna jest zgodna z aktualną wersją schematów Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Program importuje dane ze wszystkich aplikacji systemu Asseco WAPRO, w razie potrzeby sumuje dane z kilku źródeł i przygotowuje odpowiednie pliki XML zgodne z aktualną wersją schematów JPK.

Zaimportowane dane zapisywane są w programie w postaci książki kontroli firmy i mogą być przechowywane w bazie danych programu na wypadek konieczności złożenia wyjaśnień lub wykonania korekt przekazanych organom podatkowym plików XML.

Program dostępny jest w dwóch wariantach:

  • Biznes – wariant przeznaczony do obsługi jednej firmy, przygotowany do tworzenia i wysyłania plików JPK, na żądanie organu podatkowego oraz bez wezwania;
  • Biuro – wariant przeznaczony jest dla biur rachunkowych, do obsługi woelu firm, przygotowany do tworzenia i wysyłania plików JPK z wielu firm;