O programie WAPRO Mag

Jesteś tutaj:
< Powrót
Program WAPRO Mag (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników. W każdym wariancie program posiada wbudowany moduł CRM – prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

Program „WAPRO Mag” jest centralnym elementem oprogramowania dla małych i średnich firm produkowanego przez WAPRO ERP. Projekt podziału funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi aplikacjami systemu wymaga, aby program WAPRO Mag w pełni obsługiwał wszystkie operacje związane z działalnością handlową firm. W związku z tym składa się z kilku modułów, które często w podobnych systemach innych producentów wydzielone są w oddzielnych jednostkach produktowych.

WAPRO Mag składa się trzech podstawowych modułów:

 • modułu zarządzania magazynem – moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.
 • modułu zarządzania sprzedażą – moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy. Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniu urządzeń współpracujących z WAPRO Mag (PRESTIŻ) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy też np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur. Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.
 • moduł finansowy – w skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami.

Jak widać program WAPRO Mag stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej WAPRO B2C/B2B (http://www.wapro.pl/wapro/b2c).

WAPRO Mag jest dostępny w czterech wariantach:

 • wariant START – przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. W takich przypadkach cenioną zaletą programu jest pełna automatyzacja sprzedaży (połączenie zarządzania magazynem z obsługą procesu sprzedaży). Jest to istotna cecha programu ponieważ w firmach tego typu większość operacji wykonuje jedna osoba, która często jest magazynierem, sprzedawcą, kasjerem a czasem także właścicielem firmy.
 • wariant BIZNES – przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. W tego typu firmach, o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej, od wariantu BIZNES istotne stają się dla firm użytkujących program WAPRO Mag moduły zarządzania sprzedażą. Na przykład możliwość ustalania „polityki cenowej” firmy, cenników, akcji promocyjnych np. przez osoby kierujące Działem Sprzedaży, która następnie jest automatycznie realizowana i kontrolowana przez program w momencie wystawiania faktury czy innego dokumentu sprzedaży.
 • wariant PRESTIŻ – przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego. Wariant PRESTIŻ jest kolejnym rozszerzeniem funkcjonalnym programu. Przewidziany jest dla najbardziej wymagających odbiorców systemu, poza wieloma rozszerzeniami funkcjonalnymi posiada większe możliwości kontroli i analizy rentowności.
 • wariant PRESTIŻ PLUS – posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.
  Moduł tabel dodatkowych ma umożliwić rozszerzenie zakresu domyślnie przechowywanych danych / informacji przez standardową wersję programu, o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń umożliwia modyfikowanie programowe standardowych operacji dostarczanych w programie, dodawanie własnych procedur a także tworzenie całych funkcjonalnych modułów.

Więcej szczegółów dotyczących różnic znajduje się w tabelarycznym wykazie różnic pomiędzy wariantami TUTAJ. .

Różnice te są na tyle duże, że program wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej.

W małych i średnich firmach program WAPRO Mag (w wariantach BIZNES i PRESTIŻ) postrzegany jest jako program magazynowy lub jako program do zarządzania sprzedażą natomiast w mikroprzedsiębiorstwach wykorzystywane są najczęściej jego podstawowe funkcje i w związku z tym postrzegany jest jako program do faktur lub innymi słowy program do fakturowania (czasem z dopiskiem „z magazynem”).
Jest to duże uproszczenie, które dewaluuje pełne możliwości tego wariantu podkreślając jedynie jego najczęściej wykorzystywaną w codziennej działalności funkcję wystawiania faktur (obsługa magazynu odbywa się automatycznie w tle).

W rzeczywistości program WAPRO Mag pełni wszystkie te funkcje, przeznaczony jest zarówno do zarządzania sprzedażą jak i magazynami w firmach o różnych profilach prowadzonej działalności od handlowych poprzez handlowo – usługowe do produkcyjnych.

Jest to jedna, spójna aplikacją, której celem jest wspieranie użytkowników we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności handlowej. Jego wszechstronność powoduje, że może wspierać działalność firm tak różniących się wielkością i obszarem działania.

WAPRO Mag jako element systemu do zarządzania firmą

WAPRO ERP jest producentem oprogramowania dla firm często określanego również jako systemy do zarządzania firmami. Dla różnych firm, różnej wielkości wymagania od takiego systemu są różne.

Rozbudowując zestaw o na przykład odpowiedni program finansowo księgowy:

 • WAPRO Fakir – w przypadku firm prowadzących księgowość w formie pełnej księgowości (tzw. księgi handlowe) lub
 • WAPRO Kaper – w przypadku firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów (KPiR)

powstanie najprostszy system do zarządzania firmą, spełniający wymagania najmniejszych firm, o prostej strukturze organizacyjnej.

Dodając kolejne komponenty spośród produktów oferowanych przez WAPRO ERP oraz wybierając odpowiedni wariant programów (linię produktową), system taki będzie w stanie spełnić wymagania także znacznie większych i rozbudowanych organizacyjnie firm. Więcej szczegółów na temat dla kogo dedykowane jest oprogramowanie dla firm WAPRO ERP znajduje się w Strefie użytkownika w portalu www.assecobs.pl/wapro.

Znajdują Państwo tam również sugerowane zestawy produktów dla firm różnej wielkości, dla:

 • mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy mające status jednoosobowej działalności gospodarczej oraz małe rodzinne przedsiębiorstwa.
 • małe firmy – posiadające od kilku do kilkunastu stanowisk pracy i zatrudniające kilkunastu pracowników.
 • średnie przedsiębiorstwa – w tym firmy posiadające oddziały, filie czy osobne punkty sprzedaży oraz złożoną strukturę organizacyjną.

 

Podstawowe różnice pomiędzy wariantami:

WAPRO Mag wariant Start.Obsługuje jedną firmę i jeden magazyn, umożliwia pracę na jednym koncie użytkownika i jednym stanowisku komputerowym

 • rozliczanie magazynu w cenach rzeczywistych metodą FIFO lub LIFO;
 • rejestracja i wystawianie dokumentów magazynowych: remanent, BO, PZ, WZ, PW, RW i inne;
 • rejestracja i wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktury VAT, korygujące, VAT RR, rachunki i paragony;
 • wystawianie i rejestrowanie walutowych dokumentów handlowych w obrocie krajowym;
 • definiowanie i obsługa: cenników, sposobów i terminów płatności, limitów kupieckich, rabatów itp.;
 • sprawna i szybka sprzedaż detaliczna;
 • rozliczanie oraz analiza stanu zobowiązań i należności w module rozrachunków z kontrahentami oraz śledzenie przepływu środków finansowych firmy za pomocą powiązanego z rozrachunkami rejestru operacji finansowych-kasowych (KP, KW), bankowych (przelewy) i innych operacji (kompensaty);
 • możliwość wystawiania, rejestrowania dokumentów handlowych, dokonywania rozliczeń finansowych, rozliczeń kasowych (także w walutach – w obrocie krajowym);
 • generowanie różnorodnych raportów i zestawień (rejestrów VAT, raportów wyników itp.) oraz ich przeglądanie i drukowanie (wydruki graficzne i tekstowe na drukarkach igłowych);
 • wysyłanie poprzez email dokumentów do wydruku, wysyłanie grupowe do wielu kontrahentów np. tekstów reklamowych, ofert itp;
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych i drukarkami fiskalnymi;
 • podstawowa obsługa zamowień;
 • moduł CrM;
 • moduł e-Dokumentów pozwalający na przechowywanie załączników do dokumentów, firmy, kontrahentów, magazynów itp.;
 • integracja ze sklepem itnernetowym WAPRO B2C/B2B (http://www.wapro.pl/wapro/b2c);

WAPRO Mag wariant Biznes

Obsługuje dowolną ilość firm i magazynów, umożliwia pracę wielu użytkowników w sieci na wielu stanowiskach komputerowych.

 • pełna funkcjonalność wariantu START;
 • obsługa przesunięć międzymagazynowych MM oraz zamówień od odbiorców i do dostawców;
 • rezerwacja towaru, planowanie sprzedaży na podstawie zamówień od odbiorców i statystyk sprzedaży;
 • umozliwia do tworzenie trzech własnych zestawień i zapisywanie ich we wbudowanym kreatorze zestawień asortymentowych;
 • eksport i import bazy towarowej, kontrahentów a także dokumentów MM i zamówień w formacie tekstowym do filii i/lub innego kontrahenta;
 • współpraca z kasami fiskalnymi, drukarkami etykiet i wagami;

WAPRO Mag wariant Prestiż

Obsługuje nieograniczoną ilość firm i magazynów, nie posiada żadnych ograniczeń poprzednich wariantów.

 • pełna funkcjonalność wariantu BIZNES;
 • rejestracja dokumentów SAD i faktur eksportowych oraz zamówień w walutach;
 • prowadzenie cenników indywidualnych i grupowych w walutach obcych;
 • wsparcie procesu kompletacji produktów za pomocą wbudowanego modułu montażu i demontażu;
 • dołączanie i obsługa raportów tworzonych przez użytkowników w zewnętrznym generatorze raportów Crystal Reports;
 • definiowanie własnych pól dodatkowych (klasyfikatorów) w kartotece asortymentowej, umożliwiające użytkownikom rozszerzenie bazy danych domyślnych pól o specyficzne dla prowadzonej działalności informacje o asortymencie;
 • rozliczanie pracy handlowców i monitorowanie pracy pracowników;
 • pełna obsługa faktur wewnątrz – unijnych;
 • wymiana danych XML (faktury i zamówienia) oraz współpraca z platformami handlu elektronicznego obsługującymi również duże sieci handlowe;
 • generowanie dokumentów INTRASTAT i elektroniczny eksport XML tych dokumentów do systemu celnego;
 • uproszczony moduł CrM;
 • operacje dodatkowe – możliwość rozszerzenia funkcjonalności aplikacji o dodatkowe moduły w postaci zewnętrznych programów wykonywalnych (EXE), skryptów w języku Visual Basic (VBS), skryptów powłoki systemu operacyjnego (BAT) oraz procedury składowane napisane w języku Transact SQL;
 • Łatwy w obsłudze kreator raportów użytkownika, a dla ambitniejszych użytkowników zaawansowany edytor raportów i zestawień, z możliwością tworzenia nieograniczonej liczby zestawień;
 • współpraca z kolektorami danych;

WAPRO Mag wariant PRESTIŻ PLUS

Wariant Prestiż Plus jest odpowiednikiem wariantu Prestiż. Dodatkowo rozsszerzono go o moduły umożliwiające dostosowanie programu do własnych potrzeb użytkownika zarówno w zakresie możliwości dowolnego rozszerzenia zakresu przechowywanych i wykorzystywanych danych oraz możliwość rozbudowy programu o własne funkcje a także całe funkcjonalne moduły.

 • pełna funkcjonalność wariantu PRESTIŻ;
 • tabele dodatkowe – umożliwiają użytkownikom dołączanie własnych tabel z dowolną ilością pól, w dowolnym formacie, w różnych kontekstach (firmy, magazynu, kontrahenta, towaru itd.);
 • gniazda rozszerzeń – miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu. Moduły te to instrukcje, funkcje, które w prosty sposób mogą być samodzielnie wykonane przez użytkowników lub naszych wyspecjalizowanych parterów;
 • raporty w technologii SQL Server Reporting Services;