Obowiązki serwisu drukarki z punktu widzenia prawa

Jesteś tutaj:
< Powrót

Obowiązki serwisu drukarki z punktu widzenia prawa

 • Serwisu drukarki fiskalnej może dokonać tylko osoba upoważniona przez producenta i posiadająca stosowną legitymację.
 • Do obsługi określonej drukarki fiskalnej jest przypisanych dwóch określonych pracowników serwisu. W razie zmiany fakt ten musi być odnotowany w książce serwisowej.
 • Serwisant każdą swoją interwencję jest zobowiązany wpisać w książce serwisowej danej drukarki, zgodnie z jej rubrykami. Musi też założyć plomby na koniec pracy, niezależnie od tego czy dokończył naprawy. Nie wolno pozostawić drukarki fiskalnej rozplombowanej!
 • Jeżeli serwisant stwierdzi naruszenie plomby, uszkodzenie obudowy, lub inne cechy wskazujące na próbę naruszenia integralności drukarki, lub jej pamięci fiskalnej, albo też książki serwisowej, to jest zobowiązany odnotować ten fakt w książce i złożyć stosowne zawiadomienie kierownikowi placówki serwisu, który jest zobowiązany tego samego dnia zawiadomić listem poleconym o tym fakcie Urząd Skarbowy, właściwy z punktu widzenia rejestracji.
 • Serwisant ma obowiązek po fiskalizacji drukarki odnotować ten fakt w książce serwisowej i złożyć zawiadomienie jak w punkcie poprzednim.
 • Serwisant jest zobowiązany co najmniej 2 razy w roku sprawdzać drukarkę fiskalną, także przy braku wezwań.
 • Serwisant ma obowiązek przy każdej wizycie sprawdzać stan zegara i kalendarza drukarki fiskalnej i ewentualnie je korygować.
 • Serwisant ma obowiązek przy każdej wizycie sprawdzić stan baterii podtrzymującej pamięć dobową i zegar. Jeżeli wykazuje ona oznaki nadmiernego wyczerpania, powiadomić użytkownika o konieczności jej wymiany.
 • Serwisant ma prawo na każde życzenie użytkownika zmieniać:
  • Nazwę i adres sprzedawcy,
  • Tekst reklamy/informacji drukowany na paragonie.
 • Serwisant może wyzerować pamięć dobową tylko w przypadku, gdy wynika to z jej uszkodzenia. Serwisantowi nie wolno zerować pamięci dobowej tylko w związku z takim życzeniem użytkownika.