Obrót towarami podlegającemu odwrotnemu obciążeniu

Jesteś tutaj:
< Powrót

Obrót towarami podlegającemu odwrotnemu obciążeniu

Z dniem 01.07.2015 rozszerzono katalog grup towarowych podlegającyh procedurze tzw. odwrotnego obciążenia czyli takiej gdzie to nabywca staje się płatnikiem VAT. Uproszczono także procedurę aby podatniku niezarejestrowaniu jako aktywni lub podatnicy zwolnieni nie podlegali tej procedurze.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzono zmiany w programie WAPRO Mag mające na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kontrahenci

Jednym z czynników jakie brane są pod uwagę podczas wystawiania transakcji z odwrotnym obciążeniem zwanej dalej “Odwrotnej” jest to aby kontrahent oznaczony był jako Czynny podatnik VAT, użytkownik może tego dokonać w edycji danych kontrahenta w kartotece kontrahentów.

Artykuły

Drugim istotnym czynnikiem jest określenie, do której grupy należy produkt jakim handlujemy. Istotną zmianą wprowadzoną z dniem 01.07.2015 jest fakt, że niektóre grupy podlegają limitowi w tzw. “jednolitej gospodarczo transakcji” czyli sytuacji kiedy np. obrót laptopami przekracza kwotę wolną od podatku (netto) 20000 PLN. Po przekroczeniu tej kwoty jeśli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT powinna zostać wystawiona faktura odwrotna w innym przypadku wystawiana jest faktura z podatkiem VAT.

W kartotece asortymentu użytkownik ma do dyspozycji znacznik w grupie Podlega odwrotnemu obciążeniu VAT:

  • nie – system nie uwzględnia produktu w obrocie z odwrotnym obciążeniem
  • odwrotny bez limitu – system uwzględnia produkt ale nie kontroluje limitu
  • odwrotny z limitem – system uwzględnia produkt i uwzględnia limit 20 tys. netto dla jednolitej gospodarczo transakcji

 

Zestawienia

Dodatkowym obowiązkiem jest składanie deklaracji o obrocie krajowym towarami z odwrotnym obciążeniem. Co do zasady tego typu zestawienia realizowane są w systemach finansowo księgowych WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper, lecz program posiada 2 zestawienia “Obrót krajowy – odwrotne obciążenie” oraz “Obrót krajowy – odwrotne obciążenie (standard)”. Pierwsze z nich dostępne jest w wariantach Prestiż oraz Prestiż Plus i jest wykonane w technologii Crystal Reports dzięki czemu można je dostosować pod potrzeby klienta. Drugie jest zestawieniem standardowym, którego treści jak i wyglądu zmienić nie można. Oba prezentują sumaryczne wartości obrotu pozycji podlegających odwrotnemu obciążeniu w ramach transakcji krajowych.