Obsługa programu w środowisku Windows

Jesteś tutaj:
< Powrót

Obsługa programu w środowisku Windows

Program WAPRO Mag przeznaczony jest do pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji Vista, Win 7,8/8.1, 10. Obsługa programu nie odbiega od zasad obowiązujących w całym środowisku. W szczególności dotyczy to sposobu:

  • Uruchamiania poszczególnych funkcji programu przy pomocy tzw. menu.
  • Obsługi polskich liter na ekranie i na wydrukach.
  • Systemu podpowiedzi i wyjaśnień („pomocy programu”).

W razie wątpliwości proszę zapoznać się z opisem Microsoft Windows.

Jeśli chodzi o posługiwanie się myszą, to obowiązują następujące zasady:

  • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy służy do wskazywania i zaznaczania pojedynczej pozycji w oknie kartotek i rejestrów, zmiany ustawienia parametru (włączenia lub wyłączenia) w oknie dialogowym, a także do wybierania i uruchamiania funkcji z menu, paska ikon, lub przycisków funkcji na formatkach — odpowiada to dokładnie sposobowi użycia tego przycisku w Windows.
  • Dwuklik lewym przyciskiem myszy na dowolnej pozycji w oknie kartoteki bądź rejestru uruchamia funkcję edycji (poprawiania) danych — jest równoważny klawiszowi [F2].
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnej pozycji w oknie kartoteki bądź rejestru wyświetla podręczne menu kontekstowe, zawierające zestaw operacji, które można wykonać na danych wskazywanych przez kursor myszy — wygląd tego menu zależy więc od konkretnego obiektu.

Najważniejsze skróty używane w programie przedstawiono poniżej:

Ins – dodawanie zapisu (dokumentu, elementu kartoteki itp.)

F2 – poprawianie zapisu

Del – kasowanie zapisu

Enter – wybieranie zapisu

Shift + F2 – pokazywanie zapisu ale nie w trybie edycji

Shift + Ins – powielanie zapisu

Esc – zamykanie okna

F10 – zatwierdzanie danych formularza

Spacja – zaznaczanie elementów na liście

Enter – wybieranie zapisu z kartoteki

F8- filtr list wg różnych kryteriów

F9 – filtr wg dat

Ctrl+F10 – kasowanie wszystkich filtrów