Opakowania zwrotne

< Powrót

Opakowania zwrotne

W przypadku opakowań obowiązują następujące zasady:

  • W kartotece towarów automatycznie ustawiana jest Stawka podatku VAT: „Zwolnione”, a w rubryce SWW/KU wpisywane jest określenie „Opakowanie”.
  • Zarówno podczas sprzedaży jak i zakupu opakowania mogą być przyjmowane lub wydawane. W zależności od sytuacji na specyfikacji znajdą się ilości dodatnie lub ujemne, odpowiednio też zostanie obliczona wartość.
Wartość netto dokumentu nie może być ujemna.

O zaistnieniu takiej sytuacji program poinformuje użytkownika stosownym komunikatem. W razie potrzeby nadmiar przyjmowanych opakowań należy wprowadzić do magazynu dokumentem przychodowym (PZ, MP lub innym), zaś zwracanych — wyprowadzić dokumentem rozchodowym (WZ, MW).

  • Specyfikacja towarowa w dokumentach magazynowych (PZ, WZ) i handlowych zawiera razem towary i opakowania, które można odfiltrować przez wybór jednej z następujących opcji: Wszystkie pozycje, Towary i usługi, Opakowania (pole nad specyfikacją towarową). Natomiast na wydrukach dokumentów handlowych (fakturach, rachunkach) towary i opakowania zwrotne są uwzględniane w oddzielnych specyfikacjach.
  • Podczas księgowania dokumentów płatności wartość wydanych (przyjętych) opakowań zapisywana jest na specjalne konto związane z opakowaniami.