Operacje grupowe

< Powrót

Operacje grupowe

Obsługę tabel i list w WAPRO Mag wzbogacono o możliwość wykonywania niektórych operacji na grupie dowolnie wybranych pozycji. Można więc na przykład wydrukować kilka dokumentów magazynowych zaznaczając je a potem uruchamiając polecenie drukowania tak, jak w przypadku pojedynczego dokumentu.

  • Zaznaczenie pojedynczej pozycji na liście, klawiszem [Spacji]. Pozycję zaznaczoną rozpoznajemy po symbolu „ptaszka”:  w pierwszej kolumnie tabeli. Kolejne naciśnięcie kasuje zaznaczenie.
  • Zaznaczenie wszystkich pozycji, klawisz [+] na klawiaturze numerycznej.
  • Skasowanie wszystkich zaznaczeń, klawisz [–] na klawiaturze numerycznej.
  • Zamiana miejscami zaznaczeń, klawisz [*] na klawiaturze numerycznej.

W wygodny sposób można powyższe operacje wykonać myszką:

  • Ustawienie znacznika — kliknięcie lewym przyciskiem myszy pustego kwadracika: . Kolejne kliknięcie usuwa zaznaczenie .
  • Zaznaczenie wszystkich pozycji — kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu listy i wybranie z podręcznego menu funkcji Zaznacz wszystko.
  • Usunięcie wszystkich zaznaczeń — kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu listy i wybranie z podręcznego menu funkcji Odznacz wszystko.
  • Zamiana miejscami zaznaczeń — po wywołaniu menu podręcznego przy użyciu prawego przycisku myszy należy wybrać funkcję Odwróć zaznaczenie.

Po najechaniu na ikonę zaznaczania na belce programu można dowiedzieć się ile aktualnie jest zaznaczonych rekordów.