Opis ogólny

< Powrót

Opis ogólny

Po zainstalowaniu serwera baz danych możemy przystąpić do instalacji aplikacji klientów, czyli właściwych programów. W przypadku pojedynczego komputera instalujemy program na tym samym komputerze, co baza danych. W przypadku instalacji wielostanowiskowej mamy do wyboru dwie możliwości:

  • Instalacja aplikacji lokalnie na komputerze każdego z użytkowników programu. Ten sposób instalacji jest zalecany ze względu na to, że uruchamianie programu z lokalnego dysku nie powoduje obciążania sieci. Wadą tej metody jest natomiast konieczność wielokrotnego powtarzania procesu instalacji dla każdego użytkownika, również w przyszłości, kiedy zajdzie konieczność aktualizacji programu.
  • Instalacja aplikacji na komputerze pełniącym rolę serwera aplikacji. Użytkownicy podłączają się do tego serwera i z niego uruchamiają program. Ten sposób instalacji ułatwia zarządzanie wersjami programu, lecz powoduje zwiększenie obciążenia sieci widoczne tym bardziej, im mniejszą pamięć RAM posiadają komputery użytkowników.

Rozwiązanie serwera aplikacji, zazwyczaj wymaga dodatkowych licencji na oprogramowanie terminalowe, pozwalające na jednoczesną pracę wielu użytkowników w tym samym systemie operacyjnym.