Opis struktury danych osobowych

< Powrót

Zgodność programu z przepisami o ochronie danych osobowych

Zakres dokumentu

Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie, ich strukturę i powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych.

Przepływy danych

Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane firm, udziałowców oraz kontrahentów firmy. Jako dane firmy należy również rozumieć dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych, plików xml oraz import z plików programu MS Excel. W programie jest możliwość przechowywania w bazie dokumentów zawierających również dane osobowe w formie elektronicznej. Program umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych firm i osób zatrudnionych. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików xml, plików programów MS Excel i MS Word, plików PDF i plików RTF. Program przygotowuje również dane zawierające dane osobowe w postaci plików xml oraz różnych systemów przelewów elektronicznych w postaci plików tekstowych.

Struktura zbiorów danych i ich powiązania

Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych nie zawierających danych osobowych.

Tablica URZEDY

Tablica zawiera dane Urzędów skarbowych i Oddziałów ZUS związanych z firmą i pracownikami

 

 

Nazwa Opis
ID_URZEDU Identyfikator urzędu (unikatowy)
NAZWA Nazwa urzędu
MIEJSCOWOSC Adres urzędu – miejscowość
ULICA_LOKAL Adres urzędu – ulica i numer domu
KOD_POCZTOWY Adres urzędu – kod pocztowy
BANK_NAZWA Numer rachunku bankowego urzędu – nazwa banku
BANK_KONTO Numer rachunku bankowego urzędu – numer rachunku
KONTO_WN Analityka strony winien konta księgowego rozliczeń z urzędem
KONTO_MA Analityka strony ma konta księgowego rozliczeń z urzędem
KOD_US Numer urzędu skarbowego nadany przez Ministerstwo Finansów
TYP_URZEDU Typ urzędu. Dozwolone wartości US- urząd skarbowy, ZUS – oddział ZUS

 

Tablica FIRMA

Tablica zawiera listę firm.

 

 

Nazwa Opis
ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy /firmy (unikatowy)
NAZWA_PELNA Pełna nazwa pracodawcy
NAZWA Nazwa skrócona pracodawcy
NIP NIP pracodawcy
REGON REGON pracodawcy
EKD Europejski Kod Działalności pracodawcy
NKP Numer Konta Płatnika w ZUS
RODZAJ_PLATNIKA Klasyfikacja pracodawcy. Dozwolone wartości: Płatnik nie będący osobą fizyczną lub Osoba fizyczna
ID_US Identyfikator urzędu skarbowego pracodawcy (z tablicy URZEDY)
ID_ZUS Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy URZEDY)
UWAGI Miejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy

 

Tablica ADRESY_FIRMY

Tablica zawiera adresy firmy związane z prowadzona działalnością. Dla danej firmy może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu

 

 

Nazwa Opis
ID_ADRESY_FIRMY Identyfikator adresu (unikatowy)
ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY)
DATA_OD Data od kiedy dane obowiązują
KRAJ Kraj
WOJEWODZTWO Województwo
POWIAT Powiat
GMINA Gmina
ULICA Ulica
NR_DOMU Numer domu
NR_LOKALU Numer lokalu
MIEJSCOWOSC Miejscowość
KOD_POCZTOWY Kod pocztowy
POCZTA Poczta
SKRYTKA Skrytka pocztowa
TELEFON Numer telefonu
TELEX Numer modemu w adresie do korespondencji
FAKS Numer faksu
E_MAIL Adres poczty elektronicznej
TYP_ADRESU Identyfikator rodzaju adresu:
S- adres siedziby
D- adres prowadzenia działalnościK- adres do korespondencji
ZAKONCZENIE Znacznik. 1 oznacza, że adres jest nieaktualny, 0 że jest obowiązujący.

 

Tablica PRACOWNIK

Tablica zawiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis.

 

 

Nazwa Opis
ID_PRACOWNIKA Identyfikator osoby (unikatowy)
ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY)
ID_STRUKTURY Identyfikator działu (z tablicy STRUKTURA_ORGANIZACYJNA)
NR_EWIDENCYJNY Numer ewidencyjny osoby w firmie
NAZWISKO Nazwisko osoby
IMIE_1 Pierwsze imię osoby
IMIE_2 Drugie imię osoby
NAZWISKO_RODOWE Nazwisko rodowe osoby
IMIE_OJCA Imię ojca osoby
IMIE_MATKI Imię matki osoby
NAZWISKO_MATKI Nazwisko matki osoby
MIEJSCE_URODZ Miejsce urodzenia osoby
DATA_URODZENIA Data urodzenia osoby
PESEL Numer PESEL osoby
NIP Numer NIP osoby
DOWOD Seria i numer dowodu osobistego osoby
WYDANY Organ wydający dowód osobisty osoby
DATA_WYDANIA Data wydania dowodu osobistego
PASZPORT Seria i numer paszportu osoby
TELEFON Numer telefonu osoby
PLEC Płeć osoby. Dozwolone wartości: KobietaMężczyzna
ID_SCHEMATU Identyfikator schematu księgowania przypisany osobie (z tablicy G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA)
ARCHIWUM Znacznik osoby w archiwum. 1 oznacza, że osoba jest w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 oznacza, że jest w archiwum
RODZAJ_PRACOWNIKA Znacznik statusu osoby. 1 oznacza Pracownika etatowego, 2 oznacza Osobę z zewnątrz.
FUNDUSZ_BEZOSOBOWY Znacznik. 1 oznacza, że osoba pobiera wynagrodzenie z funduszu bezosobowego, 0 oznacza, że nie pobiera
NR_ANALITYKI Numer analityki osoby w systemie księgowym
DATA_WPROWADZENIA_DANYCH Data wprowadzenia danych przez użytkownika
DATA_MODYFIKACJI_DANYCH Ostatnia data modyfikacji danych przez użytkownika
UZYTKOWNIK_WPROWADZ Nazwa użytkownika, który dane wprowadził (z tablicy G_UZYTKOWNIK)
UZYTKOWNIK_MODYFIK Nazwa ostatniego użytkownika, który dane modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK)
KOD_PRACOWNIKA Numer pracownika w systemie księgowym
ZDJECIE Zdjęcie pracownika w postaci elektronicznej
UWAGI Miejsce na dowolny opis osoby

 

Tablica ADRESY_PRACOWNIKA

Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu

 

 

Nazwa Opis
ID_ADRESY_PRAC Identyfikator adresu (unikatowy)
ID_PRACOWNIKA Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK)
DATA_OD Data od kiedy dane obowiązują
KRAJ Kraj
WOJEWODZTWO Województwo
POWIAT Powiat
GMINA Gmina
ULICA Ulica
NR_DOMU Numer domu
NR_LOKALU Numer lokalu
MIEJSCOWOSC Miejscowość
KOD_POCZTOWY Kod pocztowy
POCZTA Poczta
SKRYTKA Skrytka pocztowa
TELEFON Numer telefonu
TELEX Numer modemu w adresie do korespondencji
FAKS Numer faksu
E_MAIL Adres poczty elektronicznej
TYP_ADRESU Identyfikator rodzaju adresu:
M- adres zamieszkania
Z- adres zameldowaniaK- adres do korespondencji

 

Tablica URZEDY_PRACOWNIKA

Tablica zawiera powiązanie urzędów skarbowych z osobami zatrudnionymi.

 

 

Nazwa Opis
IDENTYFIKATOR Identyfikator powiązania (unikatowy)
ID_URZEDU Identyfikator urzędu skarbowego osoby (z tablicy URZEDY)
ID_PRACOWNIKA Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK)
DATA_OD Data od kiedy dane obowiązują

 

Tablica KONTRAHENT

Tablica zawiera listę kontrahentów firmy. Dla każdego kontrahenta przechowywany jest jeden zapis.

 

 

Nazwa Opis
ID_KONTRAHENTA Klucz główny
ID_GRUPY Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
ID_FIRMY Identyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma
ID_TABELI_ODSETEK Identyfikator domyślnej tabeli odsetek
ID_RACHUNKU Identyfikator domyślnego rachunku bankowego
ID_KLASYFIKACJI Identyfikator domyślnej klasyfikacji
NAZWA Unikalna nazwa kontrahenta
SYM_KRAJU Symbol kraju – klucz obcy tabeli Kraje
ID_PLATNIKA Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
WOJEWODZTWO Część  adresu kontrahenta
NAZWA_PELNA Pełna nazwa kontrahenta
ODBIORCA Czy kontrahent jest odbiorcą
DOSTAWCA Czy kontrahent jest dostawcą
NIP NIP
REGON Regon
PLATNIK_VAT Czy kontrahent jest płatnikiem VAT
LIMIT_KUPIECKI Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
FORMA_PLATNOSCI Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
TERMIN_NALEZNOSCI Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
TERMIN_ZOBOWIAZAN Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
PRIORYTET Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
KOD_KRESKOWY Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
DRUKUJ_OSTRZEZENIE Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POKAZUJ_OSTRZEZENIE Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
OSTRZEZENIE Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
UWAGI Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
KOD_KONTRAHENTA Nr analityki kontrahenta w planie kont
KOD_POCZTOWY Część  adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSC Część  adresu kontrahenta
ULICA_LOKAL Część  adresu kontrahenta
ADRES_WWW Adres strony www
SEMAFOR Pole techniczne
FLAGA_STANU Pole techniczne
NIPL NIP w postaci liczby (bez kresek)
DOS_KOD Pole wykorzystywane przy konwersji z programu WAPRO Fakir dla DOS
ZGODA_NA_PRZETWARZANIE Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
KTO_WPISAL Identyfikator użytkownika który dodawał rekord
KTO_POPRAWIL Identyfikator użytkownika który ostatni poprawił record
DOMYSLNY_RABAT Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
ADRES_EMAIL Adres e-mail
ID_HANDLOWCA Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
WYROZNIK Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE1 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE2 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE3 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE4 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE5 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE6 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE7 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE8 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE9 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE10 Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
KontrahentUE Kontrahent posiadający NIP UE
SYM_KRAJU_KOR Część  adresu do korespondencji
KOD_POCZTOWY_KOR Część  adresu do korespondencji
MIEJSCOWOSC_KOR Część  adresu do korespondencji
ULICA_LOKAL_KOR Część  adresu do korespondencji
WOJEWODZTWO_KOR Część  adresu do korespondencji
PESEL Pesel
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWA Nazwa dokumentu tożsamości
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMER Numer dokumentu tożsamości
DOKUMENT_WYDANY_PRZEZ Organ wydający dokument tożsamości
RAKS_KOD_KONTRAHENTA Nr analityki kontrahenta z systemu Raks
BLOKOWANIE Pole techniczne
KP_ID_Zdarzenia Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
Incydentalny Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
ZABLOKOWANY Pole techniczne
MP Kontrahent rozliczający się metodą kasową
KLUCZ Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
VAT_CZYNNY Podatnik VAT czynny
UTWORZONY_W_SYSTEMIE_ZEWNETRZNYM Utworzony w systemie zewnętrznym
TELEFON_FIRMOWY Nr telefonu firmowego
DOSTEPNY_W_B2B Nie wykorzystywane w WAPRO Fakir
POWIAT Część  adresu kontrahenta
POWIAT_KOR Część  adresu do korespondencji

 

Tablica ADRESY_KONTRAHENTA

Tablica zawiera historię adresów kontrahenta.

 

 

Nazwa Opis
ID_ADRESY_KONTRAHENTA Klucz główny
ID_KONTRAHENTA Identyfikator tablicy KONTRAHENT
DATA_OD Data obowiązywania adresu
NAZWA_PELNA Nazwa pełna kontrahenta
SYM_KRAJU Część  adresu kontrahenta
KOD_POCZTOWY Część  adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSC Część  adresu kontrahenta
ULICA_LOKAL Część  adresu kontrahenta
WOJEWODZTWO Część  adresu kontrahenta
NIP NIP
POWIAT Część  adresu kontrahenta

 

Tablica KONTAKT

Tablica zawiera dane osób do kontaktów kontrahentów firmy.

 

 

Nazwa Opis
ID_KONTAKTU Klucz główny
ID_KONTRAHENTA Identyfikator tablicy KONTRAHENT
NAZWISKO Nazwisko
IMIE Imię
TYTUL Tytuł
STANOWISKO Stanowisko
TEL Numer telefonu
TEL_KOM Numer telefonu
FAX Numer faksu
E_MAIL Adres e-mail
UWAGI Uwagi
DOMYSLNY Oznaczenie domyślnego kontaktu
SMS_ZGODA Zgoda na wysyłanie SMS
GG_NR Numer komunikatora
SKYPE_NR Numer komunikatora

 

Tablica KONTAHENT_POMOCNICZY

Tablica zawiera listę kontrahentów pomocniczych (na potrzeby VAT przy sprzedaży gotówkowej) firmy.

 

 

Nazwa Opis
ID_KONTRAHENTA Klucz główny
ID_FIRMY Identyfikator firmy – klucz obcy tablicy Firma
NAZWA Unikalna nazwa skrócona
NAZWA_PELNA Nazwa pełna
NIP NIP
KOD_POCZTOWY Część  adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSC Część  adresu kontrahenta
ULICA_LOKAL Część  adresu kontrahenta
NIPL NIP
ADRES Adres kontrahenta
DOS_KOD Numer analityki po konwersji z wersji DOS

 

Tablica WLASCICELE

Tablica zawiera listę udziałowców firmy.

 

 

Nazwa Opis
ID_RACHUNKU Domyślny rachunek bankowy – klucz obcy z tabeli Rachunek_wlasciciela
ID_US Domyślny urząd skarbowy – klucz główny z tabeli Urzedy_wlasc
ID_WLASC Klucz główny
ID_FIRMY Identyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma
DATA_OD Od kiedy jest udziałowcem
REPREZENTANT Czy jest udziałowcem czy reprezentantem udziałowca
NAZWISKO Nazwisko
IMIE_1 Pierwsze imię
IMIE_2 Drugie imię
DATA_UR Data urodzenia
MIEJSCE_UR Miejsce urodzenia
OBYWATELSTWO Obywatelstwo
PESEL Numer PESEL
NIP Numer NIP
DOWOD Nr dowodu osobistego
WYDANY Organ wydający
DATA_WYDANIA Data wydania
PASZPORT Numer paszportu
IMIE_OJCA Imię ojca
IMIE_MATKI Imię matki
NAZWISKO_RODOWE Nazwisko rodowe matki
NAZWISKO_MATKI Nazwisko matki
RODZAJ_PODATKU_DOCH Sposób rozliczania podatku dochodowego

 

Tablica ADRESY_WLASC

Tablica zawiera adresy udziałowców firmy.

 

 

Nazwa Opis
ID_ADRESY_WLASC Klucz główny
ID_WLASC Identyfikator właściciela – klucz główny tablicy Wlasciciele
DATA_OD Data od której obowiązuje dany adres
WOJEWODZTWO Część adresu udziałowca
POWIAT Część adresu udziałowca
GMINA Część adresu udziałowca
MIEJSCOWOSC Część adresu udziałowca
KOD_POCZTOWY Część adresu udziałowca
POCZTA Część adresu udziałowca
ULICA Część adresu udziałowca
NR_DOMU Część adresu udziałowca
NR_LOKALU Część adresu udziałowca
TELEFON Numer telefonu
FAKS Numer faksu
E_MAIL Adres e-mail
SKRYTKA Skrytka pocztowa
AKTYWNY Czy dany adres jest aktywny (ma się pojawiać na liście adresów przy podpowiadaniu danych firmy)
TYP_ADRESU Dopuszczalne wartości:

Z– zameldowania

M– zamieszkania

K– dla korespondencji

 

Tabela ZD_DOKUMENT_PODSTAWOWY

Tabela zawiera dane binarne zapisanych e-dokumentów

 

 

Nazwa Opis
DANE_BINARNE_DOKUMENTU_PODSTAWOWEGO Przechowuje dane binarne dokumentu

 

Tabela UZYTKOWNIK_FK

Tabela przechowuje informacje o wprowadzaniu i modyfikacji danych kontrahenta i pracownika odpisywane są w tabeli UZYTKOWNIK_FK_LOG w korespondencji z tabelą UZYTKOWNIK_FK, która zawiera informacje o operatorze program.

 

 

ID_LOG Klucz główny
ID_UZYTKOWNIKA Identyfikator użytkownika korespondencja z tabelą UZYTKOWNIK_FK

 

ID_FIRMY Identyfikator firmy korespondencja z tabelą FIRMA
ID_LATA_OBROT Identyfikator roku obrotowego korespondencja z tabelą LATA_OBROTOWE
ID_ZAPISU Identyfikator tabeli której operacja dotyczy
MODUL_OPERACJI Identyfikator kartoteki której operacja dotyczy

KON – Kontrahent

PRA –  Pracownik

RODZAJ_OPERACJI Rodzaj operacji

D – dodawanie zapisu

P – poprawianie zapisu

U – Usuwanie zapisu

I – inne

SZCZEGOLY_OPERACJI Opis operacji
DATACZAS Data i czas systemowy operacji
ZRODLO Nie używane