Organizacja danych w WAPRO Mag

Jesteś tutaj:
< Powrót

Organizacja danych w WAPRO Mag

W związku z zastosowaniem w WAPRO Mag technologii klient–serwer obecnie sposób organizacji i dostępu do danych przedstawia się następująco:

  • Serwer SQL. Jest to komputer, na którym zainstalowano program zarządzający bazami danych typu SQL, np. SQL Server Express 2016. W dużych firmach instalacja może składać się z kilku serwerów. Każdy serwer otrzymuje własną nazwę, a użytkownik może łączyć się ze swojego komputera z wybranym serwerem za pośrednictwem sieci. Do wyboru aktywnego serwera służy Administrator baz danych WAPRO Mag .
  • Bazy danych SQL. Na każdym serwerze SQL może znajdować się dowolna liczba baz danych. Pojęcie „baza danych” oznacza miejsce przechowywania danych programu na dysku serwera. Podobnie jak serwery, również bazy SQL mają indywidualne nazwy (identyfikatory) nadane im przez użytkownika. Po uprzednim wybraniu serwera użytkownik może więc wybrać do pracy jedną z baz składowanych na serwerze SQL. Do wyboru aktywnej bazy danych również służy Administrator baz danych WAPRO Mag . (Wyjątkiem jest praca wariantu START współpracuje ona tylko z bazą danych o nazwie WAPRO)
  • Firmy. W obrębie jednej bazy danych użytkownik może utworzyć dowolną liczbę firm. W danym momencie praca odbywa się w wybranej firmie (firma aktywna). Dane o firmie zapisane są w plikach bazy danych SQL. Zarządzanie firmami, tj. ich tworzenie, usuwanie, oraz ustalanie firmy aktywnej odbywa się z poziomu aplikacji, np. WAPRO Mag (funkcja w menu System | Firmy — Wybór firmy). (Wyjątkiem jest praca wariantu START współpracuje ona tylko z jedną firmą)
  • Magazyny. Na samym dole tej hierarchii znajdują się magazyny: każda firma może obsługiwać dowolną liczbę magazynów. Ten, w którym aktualnie odbywa się praca, nosi nazwę magazynu aktywnego. Zarządzanie magazynami, tj. tworzenie, usuwanie, oraz ustalanie magazynu aktywnego, podobnie jak w przypadku firm, odbywa się z poziomu aplikacji, np. WAPRO Mag (funkcja w menu Magazyny | Magazyn — Zmień aktywny magazyn). (Wyjątkiem jest praca wariantu START współpracuje ona tylko z jednym magazynem)

Liczba wspieranych w programie firm oraz magazynów zależy od posiadanej licencji na program. Należy pamiętać, że licencja jest przypisana do serwera SQL, na którym znajdują się bazy danych.

Prowadząc kilka firm na oprogramowaniu WAPRO ERP, każda z firm powinna posiadać swoją licencję na dany wariant programu.

Należy podkreślić, że w danym momencie użytkownik może pracować tylko w jednym miejscu: konkretnym magazynie, należącym do konkretnej firmy, której dane składowane są w konkretnej bazie danych, obsługiwanej przez konkretny serwer SQL.

Nie znaczy to jednak, że użytkownik musi budować całą omówioną wyżej strukturę danych. W najprostszym przypadku do pracy wystarczy jeden komputer: instaluje się na nim jeden serwer obsługujący jedną bazę danych. Następnie na tym samym komputerze instaluje się aplikację (np. WAPRO Mag) i z poziomu aplikacji tworzy się jedną firmę obsługującą jeden magazyn. Przy kolejnych uruchomieniach program skorzysta z domyślnych wartości (nazwy serwera, bazy itd.), nie trzeba więc ich wybierać ręcznie. Poniżej przedstawiono schemat organizacji danych w programie.