Podgląd wydruku

Jesteś tutaj:
< Powrót

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku dostępny jest z okna Drukuj, funkcja uruchamiana jest klawiszem [F9]. Otwiera się wówczas okno zatytułowane Podgląd raportu , wyposażone we własne rozwijalne menu oraz pasek ikon. Największą część okna zajmuje wydruk, który prezentowany jest na ekranie w postaci możliwie zbliżonej do papierowego dokumentu.

Funkcje dostępne w oknie Podglądu raportu można podzielić na następujące grupy:

 • Zmiana skali podglądu (powiększenia). W menu Powiększenie użytkownik może wybrać następujące warianty (analogiczne działanie ma rozwijalne pole Skala na pasku ikon):
  • Konkretna wartość, wyrażona w procentach: 50%, 75%, 100% (skala 1:1), 200%, 300%.
  • Szerokość strony. Powiększenie dobierane jest automatycznie w taki sposób, by strona zajmowała całą szerokość ekranu
  • Obok siebie. Opcja aktywna przy wydrukach liczących więcej, niż jedną stronę. Umożliwia prezentację kilku stron na jednym ekranie. Sposób rozmieszczenia stron wybiera się w menu Podgląd | Zmiana wyświetlania.

  Kursor myszy na obszarze dokumentu ma postać lupy. Kliknięcie dokumentu w dowolnym miejscu powoduje na przemian przełączanie skali podglądu między wartościami: Szerokość strony i Obok siebie.

 • Prezentacja wydruków wielostronicowych. Po włączeniu opisanej wcześniej opcji Obok siebie w menu Podgląd | Zmiana wyświetlania można określić liczbę stron, które maja być wyświetlane w poziomie lub w pionie. Podawane wartości nie mogą przekroczyć liczby stron w oglądanym dokumencie. Szybszy sposób polega na podaniu odpowiednich wartości w polach: Na szerokość i Na wysokość znajdujących się na pasku ikon.Aby zmienić aktualnie wyświetlaną stronę należy skorzystać z funkcji: Podgląd | Następna strona, Podgląd | Poprzednia strona, lub Podgląd | Skok do strony… W ostatnim przypadku trzeba podać żądany numer strony. Alternatywny sposób polega na kliknięciu jednej z trzech ikon znajdujących się z lewej strony paska ikon (obok ikony drukarki).
 • Drukowanie. Wybranie opcji Plik | Drukuj, lub kliknięcie ikony drukarki na pasku ikon, powoduje skierowanie całego raportu na drukarkę. W razie potrzeby zakres drukowanych stron można zmienić korzystając z funkcji Plik | Strony do drukowania Numery stron oddziela się przecinkami, zaś większy zakres od…do… podaje oddzielając myślnikiem (znakiem minus). Na przykład wpisanie:2,3,5–10
  spowoduje wydrukowanie strony drugiej, trzeciej, oraz stron od piątej do dziesiątej (włącznie).
 • Zamknięcie okna podglądu. Pracę z przeglądarką kończy funkcja Plik | Wyjście, lub kliknięcie ikony Zamknij. Taki sam efekt daje naciśnięcie klawisza [Esc].

W celu oszczędności tonera drukarki, użytkownik może wybrać wydruk szybki lub w konfiguracji użytkowników w sekcji parametry drukowania wyłączyć opcję drukowania tła.