Połączenie aplikacji z MS SQL Server

Jesteś tutaj:
< Powrót

Połączenie aplikacji z MS SQL Server

W przypadku instalacji przy użyciu uniwersalnego kreatora Asseco WAPRO, połączenie pomiędzy aplikacją a serwerem baz danych nawiązywane jest automatycznie. W przypadkach, gdy SQL Server jest instalowany bez udziału w/w kreatora instalacji, aby połączyć aplikację WAPRO ERP z serwerem, należy w trakcie logowania się do programu wpisać lub wybrać właściwą nazwę serwera baz danych oraz nazwę bazy danych programu.

Poniżej prezentujemy przykładową formatkę logowania się do programu Asseco WAPRO. Na obrazie zaprezentowana jest formatka w rozwiniętej formie, z widocznymi czterema polami. Standardowo formatka otwiera się z widocznymi tylko dwoma polami „Użytkownik” oraz „Hasło”. Aby uzyskać dostęp do pól „Serwer bazy danych” oraz „Baza danych” należy wybrać przycisk „Opcje”.

Oba w/w pola przeznaczone do połączenia aplikacji z wybraną bazą danych są listami rozwijanymi, z których można wybrać nazwę dostępnych serwerów baz danych oraz zarejestrowanych na nich, dostępnych dla programu baz danych.

W przypadku gdyby na liście rozwijanej Serwer baz danych nie było nazwy serwera, z którym chcemy się połączyć, nazwę należy wpisać ręcznie.

Po połączeniu się z serwerem, nazwy dostępnych baz danych pojawią się na liście rozwijanej w polu „Baza danych”. Po wybraniu właściwych nazw i wciśnięciu przycisku Zatwierdź, nastąpi połączenie ze wskazaną bazą danych a następnie uruchomienie programu.