Pozostałe zdarzenia aplikacji

Jesteś tutaj:
< Powrót

Pozostałe zdarzenia aplikacji

W grupie zadań „Pozostałe zdarzenia aplikacji” znajdują się gniazda rozszerzeń (Rys. 48) związane z funkcjonowaniem całej aplikacji tj.:

  • Uruchomienie aplikacji (Po);
  • Koniec pracy aplikacji (Przed i Po);

Rys. 48 Pozostałe zdarzenia aplikacji

Powyższe gniazda mogą być bardzo użyteczne dla funkcjonowania własnych rozszerzeń.  W gnieździe Pozostałe zdarzenia aplikacji | Uruchomienie aplikacji | Po  można umieszczać wszystkie funkcje inicjujące i sprawdzające stan aplikacji (rozszerzeń własnych), które wykonają się po zalogowaniu użytkownika i załadowaniu z bazy danych ustawień konfiguracyjnych programu.
W gnieździe Pozostałe zdarzenia aplikacji | Koniec pracy aplikacji | Przed można np. zablokować możliwość zakończenia aplikacji do czasu wykonania przez użytkownika określonych działań. Za pomocą funkcji Koniec z opcją przerwij wykonaną w tym gnieździe można uniemożliwić zakończenie programu (oczywiście należy uważać aby całkowicie nie zablokować możliwości zamknięcia aplikacji !). Można też np. wyświetlić przypomnienie o czynnościach administracyjnych (kopii bazy danych) albo konieczności wygenerowania zestawień jeśli nie zostały zrobione.
Z kolei jeśli zaistnieje potrzeba zapisania danych (np. przepisania między bazami danych, zmiany parametrów konfiguracyjnych użytkownika) po zakończeniu pracy użytkownika należy skorzystać z gniazda Pozostałe zdarzenia aplikacji | Koniec pracy aplikacji | Po. Co ważne, użytkownik aplikacji nie może przerwać wykonania kodu w tym gnieździe. Jest to więc dobre miejsce dla umieszczenia rozszerzeń, które muszą wykonać się po poprawnym zamknięciu aplikacji.