Program lojalnościowy

< Powrót

Program lojalnościowy

WAPRO Mag posiada moduł programu lojalnościowego. Użytkownik może skonfigurować system tak aby punkty były naliczane za wartość lub za towary.

Podstawowa konfiguracja programu dostępna jest w konfiguracji firmy Administrator | Konfiguracja firmy | Program lojalnościowy

  • Minimalna wartość dokumentu – określa powyżej jakiej wartości punkty w ogóle będą naliczane
  • Naliczanie dla dokumentu/pozycji – czy punkty mają być naliczane za cały dokument czy za pozycję parametr działa w przypadku trybu Punkty za wartość
  • Naliczanie od wartości netto/brutto – określa jaka wartość dokumentu jestbrana pod uwagę przy naliczaniu punktów
  • Tryb programu lojalnościowego – w jakim trybie punkty są naliczane czy za wartość czy za artykuły, do których przypisana jest wartość punktowa artykułu, przy ustawieniu tego parametru na Wyłączony punkty nie są naliczane
  • Wartość jednego punktu – określa przelicznik z wartości na punkty

Jeśli użytkownik dokona podstawowej konfiguracji programu może przejśc do konfiguracji szczegółowej. Podczas tej konfiguracji możemy definiować w artykułach czy biorą udział w programie oraz jaka jest wartość punktu dla danego artykułu. Ustawienia te znajdują się w edycji artykułu na zakładce Inne użytkownik ma do dyspozycji znacznik Udział w programie lojal. Znacznik informuje program czy dany asortyment ma być brany pod uwagę przy naliczaniu punktów. Ilość punktów pozwala przypisać ile punktów ma być naliczone za każdą sprzedaną jednostkę danego towaru.

Kolejny etap pracy z programem to naliczanie punktów w rejestrze kontrahenta, do tego celu służy zakładka w edycji kontrahenta o nazwie Dane handlowe c.d. – program lojalnościowy . W tym miejscu należy określić czy kontrahent bierze udział w naliczaniu punktów. Parametr Kwota w programie lojal. powoduje naliczanie punktów tylko wtedy kiedy wartość brutto przekroczy tą wartość.

Jeśli system zarejestrował jakieś punkty system musi je policzyć do tego celu służy opcja Przelicz stan rejestru po zliczeniu punktów są one prezentowane w polach Ilość punktów, Wartość. Jeśli użytkownik chce przejrzeć naliczone punkty ma do dyspozycji rejestr pod opcją Przeglądaj rejestr. Po wywołaniu rejestru widać podział na punkty automatyczne i ręczne. Istnieje możliwość filtrowania rejestru po datach oraz sumowania zapisów. Jeżeli użytkownik chce odliczyć punkty może wykonać operację pomniejszenia ręcznie rejestru punktów korzystając zopcji DODAJ.

Ilość punktów wyrażona jest odpowiednim znakiem +/- w zależności od kierunku dodatni/ujemny. Po zmniejszeniu rejestru zgodnie z przyjętymi zasadami można dokonać udzielenia rabatu lub innej bonifikaty dla klienta.