Proporcjonalne rozliczanie zaliczki w stawkach

Jesteś tutaj:
< Powrót

Proporcjonalne rozliczanie zaliczki w stawkach

Program umożliwia proporcjonalne rozliczanie zaliczki w stawkach VAT dla faktur zaliczkowych.

Domyślnie funkcja jest wyłączona i aby ją uaktywnić należy zmienić parametr w konfiguracji firmy Administrator > Konfiguracja firmy > Dokumenty handlowe > Modyfikuj sposób opodatkowania zaliczki w stawkach VAT na fakturze zaliczkowej na Tak .

Po włączeniu opcji w momencie dodawania / edycji faktury zaliczkowej, w której występują pozycje z różnymi stawkami VAT system przed zatwierdzeniem zaproponuje ustawienie zaliczek w stawkach ewentualnie użytkownik może wykonać operację wywołania okna ręcznie poprzez wybranie przyciku %VAT przy polu Do zapłaty w zakładce 2) Informacje nagłówkowe (w trybie edycji dokumentu).

Dla zobrazowania działania funkcji posłużono sie przykładem w którym dodano do fv zaliczkowej 3 usługi w różnych stawkach VAT:

1. Usługa Stawka 23% – cena brutto 200 PLN

2. Usługa Stawka 8% – cena brutto 400 PLN

3. Usługa Stawka 5% – cena brutto 600 PLN

Zaliczka przyjmowana przez operatora to 300 pln brutto.

 

System umożliwia opodatkowanie zaliczki faktury zaliczkowej wg następujących algorytmów:

  • od najwyższej stawki VAT
  • proporcjonalnie w stosunku do wartości BRUTTO w stawkach VAT
  • proporcjonalnie w stosunku do wartości NETTO w stawkach VAT

 

W przypadku wybrania pierwszego algorytmu (od najwyższej stawki VAT) opodatkowanie będzie wynosiło

Dla stawki 23% propocja 66.67% kwota brutto w stawce 200

Dla stawki 8% propocja 33.33% kwota brutto w stawce 100

Suma da 300 PLN, które odpowiada kwocie zaliczki przez co dla stawki 5% system nie naliczy VAT

 

W przypadku drugiego algorytmu (od BRUTTO) opodatkowanie będzie wynosiło

Dla stawki 23% propocja 16.67% kwota brutto w stawce 50.01

Dla stawki 8% propocja 33.33% kwota brutto w stawce 99.99

Dla stawki 5% propocja 50.00% kwota brutto w stawce 150.00

Suma da 300 PLN, które odpowiada kwocie zaliczki przez co wszystkie stawki zostały opodatkowane wg proporcji

 

W przypadku drugiego algorytmu (od NETTO) opodatkowanie będzie wynosiło

Dla stawki 23% propocja 14.72% kwota brutto w stawce 44.16

Dla stawki 8% propocja 33.54% kwota brutto w stawce 106.62

Dla stawki 5% propocja 51.74% kwota brutto w stawce 155.22

Suma da 300 PLN, które odpowiada kwocie zaliczki przez co wszystkie stawki zostały opodatkowane wg proporcji

W oknie definiowania zaliczek wg proporcji znajduje się kolumna Maksymalna kwota brutto, oznacza ona maksymalną kwotę jaka może być obliczona przy uwzględnieniu kwoty zaliczki, inaczej ujmując nie może ona być wyższa niż kwota zaliczki, ktorej dotyczy FV zaliczkowa pomimo iż z obliczeń proporcji kwota ta mogła by być wyższa. Dla przykładu jeśli z proporcji wynika, że kwota do opodatkowania mogłaby być 3200 a kwota zaliczki wynosiła 3000 to kwota maksymalna będzie równa 3000.