Przeceny

< Powrót

Przeceny

Program posiada Rejestr przecen, mający na celu ewidencjonowanie grupowych operacji zmiany cen sprzedaży dla wybranych asortymentów.

Ekran główny podzielony jest na dwa mniejsze okna – w lewym oknie dodajemy kolejny protokół przeceny (przyciskiem „Dodaj”) natomiast w prawym będziemy dodawać kolejne pozycje towarowe do wybranego rejestru.

Po dodaniu nowego protokołu (w lewej części ekranu), przechodzimy do okna po prawej stronie i dodajemy asortyment przeznaczony do przeceny przyciskiem „Dodaj” . Na liście asortymentowej zaznaczamy pozycje przeznaczone do przeceny , a następnie zatwierdzamy przyciskiem „Wybierz” . Kolejny ekran powinien pozwolić nam na wybranie sposobu przeceny – jest on bardzo podobny do ekranu grupowej zmiany cen.

Po wykonaniu tych operacji możemy wydrukować protokół przeceny.

Protokół przeceny może zostać utworzony automatycznie na podstawie dokumentów MP/MW jeśli magazyny nie są zsynchronizowane i dochodzi do zmiany ceny sprzedaży. Odpowiedzialny za to jest parametr w konfiguracji firmy Administrator | Konfiguracja firmy | Dokumenty magazynowe | MM | Automatyczne tworzenie przeceny przy wystawieniu MW(MP). Podczas kiedy wykonywane jest przesunięcie MM na magazyn, w którym dana kartoteka towarowa nie istnieje, program zakłada ją automatycznie.