Rachunki wirtualne kontrahentów

< Powrót

Rachunki wirtualne kontrahentów

Tworzenie schematów wirtualnych

WAPRO Mag pozwala użytkownikowi definiować rachunki wirtualne dla kontrahentów. Funkcja jest przydatna kiedy dla każdego kontrahenta chcemy przypisać indywidualny rachunek bankowy posiadając jeden numer konta bankowego.

Aby stworzyć rachunek wirtualny należy najpierw uzupełnić rachunek firmowy oraz na jego podstawie stworzyć schemat wirtualny, który posłuży do generowania rachunków wirtualnych dla kontrahentów.

Istnieje możliwość utworzenia wielu schematów, na podstawie różnych rachunków bankowych firmy.

Aby utworzyć schemat należy wybrać z menu Kartoteki | Powiązane z kontrahentem | Schematy rachunków wirtualnych. Na liście schematów opcją DODAJ tworzymy nowy schemat.

Użytkownik powinien podać nazwę schematu oraz wskazać rachunek bankowy powiązany ze schematem. Automatycznie na tej podstawie uzupełniony zostanie Numer banku, następnie należy wskazać człon stały danego schematu. Do programu została przygotowana procedura składowana SQL, która generuje człon zmienny rachunku. Zaawansowani użytkownicy znający SQL mogą z poziomu SQL Server utworzyć własną procedurę generującą człon zmienny. Po określeniu kolejności oraz czy schemat jest domyślny należy zapisać schemat.

Generowanie rachunków wirtualnych

Jeśli utworzono schemat wirtualny można przejść do procedury generowania rachunku dla kontrahenta. W tym celu należy wybrać w menu Kartoteki | Powiązane z kontrahentami | Rachunki wirtualne.

Użytkownik w drzewie po prawej stronie dostępny ma filtr schematów, na jego podstawie widać którzy kontrahenci korzystają z danego schematu.

Poprzez opcję dodaj operator wybiera schemat oraz dla jakich kontrahentów ma być generowany rachunek.

Można wykonać zaznaczenie wielu kontrahentów i wykonać operację grupowego generowania rachunków.

Po wygenerowaniu rachunków, program podczas wystawiania dokumentu będzie dokonywał analizy czy rachunek wybrany na dokumencie jest związany ze schematem, jeśli tak to czy kontrahent posiada wygenerowany rachunek wirtualny w przypadku posiadania rachunku wirtualnego drukowany on będzie na dokumencie, jeśli system nie nie wykryje rachunku wirtualnego wydrukuje podstawowy rachunek wybrany do dokumentu.