Rejestr dokumentów SAD

Jesteś tutaj:
< Powrót

Rejestr dokumentów SAD

Po uruchomieniu funkcji Magazyn | Dokumenty SAD prezentowana jest lista (rejestr) SADów wystawionych w czasie pracy z programem. Wygląd okna dokumentów jest analogiczny jak w przypadku listy dokumentów magazynowych.

Przy wyświetlonej liście dostępne są następujące operacje:

 • Rejestracja nowego dokumentu, inicjowana klawiszem [Insert]. Opis postępowania przy wypełnianiu formatki danych zamieszczono w dalszej części instrukcji.
 • Przeglądanie dokumentów, inicjowane klawiszem [Shift+F2]. Okno podglądu dokumentu (wygląd analogiczny, jak okno wystawiania nowego SAD–u) wyświetla:
  • Informacje nagłówkowe: numer SAD, nazwa kontrahenta, data wystawienia, waluta i kurs, liczba pozycji w dokumencie SAD.
  • Krótkie podsumowanie wartościowe: kwota ogółem, szczegóły dotyczące wartości, opłaty celne, koszty transportu.
  • W zakładce Pozycje SAD–u znajduje się podwójne okno specyfikacji danych, wyszczególniające pozycje w dokumencie SAD (u góry) oraz odpowiadające im pozycje towarowe z faktur importowych (u dołu).
  • Rozrachunki pokazujące listę rozrachunków generowanych do dokumentu SAD.

  W trybie podglądu dokumentów wszystkie funkcje edycyjne są zablokowane.

 • Podgląd dokumentu magazynowego PZ, stowarzyszonego z dokumentem przewozowym SAD inicjowany klawiszem [Ctrl+P]. Wyświetlony dokument można wydrukować, klawiszem [Ctrl+D]. Wskazanie dowolnej pozycji asortymentowej w specyfikacji PZ–ki i naciśnięcie prawego klawisza myszy otwiera menu podręczne, w którym dostępne są funkcje:
  • Lista powiązanych pozycji,
  • Podgląd pozycji asortymentowej,
  • Historia przychodów i rozchodów.

  Analogiczne funkcje działają w rejestrze dokumentów magazynowych.

 • Drukowanie dokumentów, inicjowane klawiszem [Ctrl+D]. Po uruchomieniu funkcji prezentowana jest lista możliwych wariantów wydruku. Przewidziano także możliwość skonfigurowania parametrów wydruku oraz parametrów drukarki.
 • Poprawianie wystawionego dokumentu, inicjowane klawiszem [F2]. Zmiany w dokumencie mogą dotyczyć wszystkich danych. Program kontroluje poprawność wypełnienia dokumentu i w razie potrzeby wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie dla użytkownika.
 • Kasowanie dokumentów, inicjowane klawiszem [Delete].
 • Podsumowanie listy dokumentów. Funkcji uruchamiana klawiszem [Ctrl+S], wyświetla sumę wartości ogółem, oraz sumę pól Szczegóły dotyczące wartości. Dodatkowo można wybrać zakres uwzględnionych dokumentów: tylko dokumenty filtrowane lub tylko dokumenty zaznaczone na liście.
 • Zamknięcie okna listy dokumentów magazynowych — klawiszem [Esc].