Rodzina produktów MS SQL Server

< Powrót

Rodzina produktów MS SQL Server

Aplikacje do zarządzania małymi i średnimi firmami WAPRO ERP wykorzystują, jako platformę bazodanową produkty firmy Microsoft:

  • Microsoft SQL Server 2008.
  • Microsoft SQL Server 2012.
  • Microsoft SQL Server 2014.

Dostępnych jest wiele wersji tych produktów różniących się funkcjonalnością jak również wydajnością. Dzielą się one na trzy podstawowe rodziny:

  • Wersja Enterprise – to kompleksowa platforma baz danych obsługująca hurtownie danych dużych przedsiębiorstw. Produkty w tej wersji przeznaczone są do uruchomienia na dedykowanych komputerach – serwerach;
  • Wersja Standard – to kompletna platforma do zarządzania danymi i analizy biznesowej danych małych i średnich firm lub działów dużych przedsiębiorstw. Produkty w tej wersji przeznaczone są do uruchomienia na dedykowanych komputerach – serwerach;
  • Wersje specjalne a wśród nich interesująca nas wersja Express – jest to darmowa,w pełni funkcjonalna wersja produktu. W większości przypadków jest ona wystarczająca do obsługi kilkustanowiskowych systemów w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych firmach, w początkowych etapach ich rozwoju. Przeznaczona jest do instalacji na komputerach osobistych i na małych serwerach.

Przed wyborem odpowiedniej wersji produktu dla swojej firmy, prosimy dokładnie zapoznać się z pełną specyfikacją wyżej opisanych wersji Microsoft SQL Server a w szczególności z ich ograniczeniami. Bardzo ważne jest to w przypadku wersji Express. Szczegółowe informacje na temat każdej wersji oraz ich porównania znajdują się na stronach producenta.