Różne momenty podatkowe a rejestr VAT

Jesteś tutaj:
< Powrót

Różne momenty podatkowe a rejestr VAT

 

W związku ze zmianami w przepisach, program został zmodyfikowany tak, aby pozwalał na prawidłową obsługę wielu momentów podatkowych VAT. Zmiany te wprowadzają dodatkowe zagadnienie podczas sporządzania rejestru VAT ponieważ rejestr powinien wykazać odpowiednie zapisy w poszczególnych okresach odpowiadającym poszczególnym momentom podatkowym.

Poniżej przedstawiono skrócone studium przypadku na co trzeba zwrócić uwagę podczas pracy w roku 2014 oraz sporządzaniu rejestru VAT.

 

Na początku należy zaznaczyć iż wydruk rejestru VAT możliwy jest do uruchomienia w programie z 2 miejsc:
1. Z poziomu listy dokumentów handlowych (Operacje handlowe > Dokumenty handlowe)
2. Oraz  z głównej listy wydruków (Raporty > Zestawienia)

Istnieje istotna różnica pomiędzy wywołaniem tego raportu z poszczególnych miejsc. Dla przypadku pierwszego zestawienie działa “to co widzisz to wydrukuj” oznacza to tyle, że przekazywane są filtry z tego okna do raportu takie jak typy dokumentów, filtry okna, filtry użytkownika itp..

W przypadku wyboru z listy głównej program w wydruku uwzględnia tylko globalne ustawienia takie jak firma, zakres dat oraz parametry z edycji wariantu wydruku.

Zalecaną metodą od roku 2014 do uruchamiania wydruku rejestru VAT jest własnie metoda nr 2 czyli główna lista zestawień, ponieważ rozbija ona dane do poszczególnych okresów zgodnie z momentami podatkowymi VAT, jakie użytkownik zdefiniował w dokumentach magazynowych.

Dla przykładu przedstawiono poniższe scenariusze

Scenariusz 1

Wystawiono dokument magazynowy WZ z dniem 10 stycznia 2014 a następnie fakturę w dniu 20 stycznia 2014. Moment podatkowy powstaje w miesiącu styczeń. W tym przypadku dla tego dokumentu wydruk w obydwu przypadkach uwzględu prawidłowo dokument.

Scenariusz 2

Wystawiono pierwszy dokument magazynowy WZ z dniem 10 stycznia 2014, następnie kolejny z dniem 14 stycznia 2014 oraz fakturę z dniem 20 stycznia 2014. W tym przypadku analogicznie do scenariusza 1 w obydwu wydrukach dokument zostanie ujęty prawidłowo.

Scenariusz 3

Wystawiono dokument magazynowy z dniem 29 stycznia oraz kolejny z dniem 02 lutego 2014 a następnie fakturę z dniem 10 lutego 2014. W tym przypadku jeśli użytkownik ustawi zakres dat na styczeń i uruchomi wydruk rejestru VAT metodą nr 1, program nie wykaże tego dokumentu. Jeśli wydruk zostanie wywołany z głównej listy dokumentów handlowych wtedy program dokona prawidłowego rozbicia dokumentów magazynowych na poszczególne okresy i wykaże pierwszy dokument WZ w styczniu. Jeśli użytkownik ustawi zakres dat na styczeń i luty a następnie uruchomi go z głównej listy program wykaże dokumenty WZ w odpowiednich miesiącach.

Jak przedstawiono w powyższych scenariuszach istotne, jest aby użytkownik wydruk rejestru VAT, który traktuje jako dokument księgowy wykonywał z głównej listy zestawień.