Rozrachunki walutowe

< Powrót

Rozrachunki walutowe

Rozrachunki walutowe powstają, gdy sprzedaż dokumentowano fakturą walutową sprzedaży. Rozliczanie faktur walutowych nie różni się od postępowania z transakcjami złotówkowymi. Istotną różnicę stanowi jedynie fakt, że w przypadku rozrachunków walutowych rozliczenie dokumentu następuje w momencie, gdy zapłacona zostanie kwota wyrażona w walucie obcej. Natomiast nie muszą zgadzać się wartości w złotówkach — między sprzedażą a rozliczeniem upływa na ogół pewien czas i wskutek wahań kursowych kwota do zapłaty liczona w złotówkach również zmienia się.