Rubryki cenowe

< Powrót

Rubryki cenowe

Kartoteka rubryk (wariantów) cenowych, dostępna w menu Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Rubryki cenowe, przechowuje informacje o rodzajach cen wykorzystywanych w programie. Lista cen jest wspólna dla wszystkich magazynów systemu WAPRO Mag.

Cenę opisują następujące pola:

  • Nazwa ceny, np. Cena detaliczna, Cena specjalna.
  • Opis, np. „Cena specjalna dla odbiorców detalicznych w salonie firmowym”.
  • Cena obowiązkowa. Zaznaczenie opcji oznacza, że ten wariant ceny musi być podany dla każdego towaru. Jeżeli na przykład prowadzimy sklep, to ceną obowiązkową może być cena detaliczna, zaś inne (cena hurtowa, cena promocyjna) będą stosowane według potrzeb.
  • Zależność rubryki cenowej. Użytkownik może określić, że dana rubryka cenowa jest zależna od innej na 3 sposoby:
  1. procentowo – ten rodzaj zależności wyrażony jest jako procent z innej ceny, np. można ustawić aby cena hurtowa stanowiła 80% ceny detalicznej a cena specjalna 105% ceny detalicznej
  2. kwotowo – ten rodzaj zależności działa w ten sposób, że do wybranej rubryki cenowej system doda lub odejmie (w zależności od znaku kwoty) odpowiednią wartość np. jeśli cena detaliczna ma wartość 10 zł możemy podać zależność kwotową -2 dla ceny hurtowej wtedy cena hurtowa wyniesie 8 zł
  3. walutowa – ten rodzaj zależności powiązany jest z walutą i kursem walut, jeżeli cena zależna zostanie wyrażona w walucie to do jej ustalenia zostanie wzięta cena bazowa wyrażona w walucie bazowej (PLN) i przeliczona po kursie
  • Kategorie artykułów związane z ceną. Jeżeli chcemy, aby konkretny rodzaj ceny obowiązywał w wybranych kategoriach asortymentowych, to przypisania można dokonać w zakładce Kategorie artykułów związane z ceną. Na liście prezentowane są nazwy wszystkich kategorii asortymentowych, zaś odpowiedni zestaw zaznaczamy za pomocą klawisza [F4] — Przydziel cenę kategorii. W razie potrzeby zaznaczenie usuwamy w ten sam sposób. Klawisz [F3] zaznacza wszystkie pozycje na liście.