Sortowanie kartotek

< Powrót

Sortowanie kartotek

W zależności od potrzeby lista (kartoteka, rejestr) może być uporządkowana alfabetycznie według różnych kluczy sortowania. Nazwa kolumny będącej aktualnym kryterium sortowania jest wyświetlana w górnej części ekranu.

Aby zmienić sposób uporządkowania tabeli należy nacisnąć klawisz [F6] — Szukaj według, a następnie na rozwijalnej liście wskazać nazwę pola (kolumny), według którego ma być sortowana tabela.

Na przykład w kartotece asortymentów początkowo lista uporządkowana jest alfabetycznie według nazwy. Naciśnięcie klawisza [F6] — Szukaj według umożliwia zmianę uporządkowania listy według:

  • nazwy asortymentu,
  • numeru katalogowego,
  • numeru handlowego,
  • numeru PLU,
  • kodu kreskowego,
  • nazwy oryginalnej (dotyczy artykułów z importu).

We wszystkich głównych ekranach rejestrów dokumentów, a także w kartotekach artykułów i kontrahentów dodano możliwość sortowania w kolejności rosnącej, lub malejącej. Służy do tego przełącznik w postaci klawisza ekranowego  ,umieszczony w górnej części okna kartoteki. Kolejne naciśnięcia zmieniają kierunek sortowania, stosownie do obowiązującego porządku zmienia się też wygląd klawisza.

Kolumna aktualnie wybrana do sortowania otrzymuje pogrubioną czcionkę.

Funkcja zmiany sposobu sortowania jest również dostępna w innych miejscach programu, gdy wyświetlona jest lista asortymentowa (np. przy tworzeniu dokumentów przychodu i rozchodu, przeglądaniu stanów magazynowych i in.).