Sprzedaż

< Powrót

Sprzedaż

Funkcja Operacje handlowe | Sprzedaż przenosi użytkownika bezpośrednio do okna wystawiania dokumentu handlowego sprzedaży. Odpowiada to wybraniu w menu funkcji: Operacje handlowe | Dokumenty handlowe i dodaniu nowego dokumentu sprzedaży klawiszem [Insert]. Opis znajduje się w rozdziale „Dokumenty handlowe”.