Stany zamówień i rezerwacji

Jesteś tutaj:
< Powrót

Stany zamówień i rezerwacji

Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start

Funkcja Raporty | Stany zamówień i rezerwacji podaje dla każdego asortymentu: aktualny stan magazynowy, ilość dostępną (po uwzględnieniu rezerwacji), oraz ilości towaru zamówione u dostawców, oraz zamówione i zarezerwowane przez odbiorców. Pozycje asortymentowe, dla których w systemie nie zarejestrowano zamówień wyświetlane są na szarym tle, pozostałe — na białym.

Historia zamówień, wywoływana klawiszem [Enter], daje możliwość zapoznania się z listą zamówień związanych ze wskazanym towarem oraz podaje informacje o terminach i stopniu realizacji poszczególnych zamówień. Na życzenie wyświetlana jest specyfikacja każdego dokumentu. Ponadto można wydrukować raport o historii zamówień dotyczących konkretnego towaru, lub cały rejestr zamówień w magazynie — [Ctrl+D].

Sumowanie listy zamówień, uruchamiane klawiszem [Ctrl+S], wyświetla ilościowo–wartościowe podsumowanie zamówień w cenach zakupu i cenach na zamówieniu. Natomiast klawisz [Ctrl+S] użyty przy wyświetlonym oknie Historii zamówień (zob. poprzedni punkt) powoduje wyświetlenie podsumowania ograniczonego do konkretnego towaru.

Drukowanie raportu, klawisz [Ctrl+D]. Wydruk odpowiada treści tabeli na ekranie.