System pomocy

< Powrót

System pomocy

Programy WAPRO ERP zostały zaopatrzone w rozbudowany system pomocy, dostępny dla użytkownika w trzech postaciach:

  • podręcznik użytkownika – zawierający opis użytkowania systemu,
  • indeks – pozwalający na dotarcie w prosty sposób do interesującego nas wybranego zagadnienia,
  • pomoc kontekstowa – udzielająca informacji na temat aktualnie wykonywanych czynności.

Dostęp do systemu pomocy uzyskujemy po wybraniu stosownej funkcji z menu Pomoc, bądź wciśnięcie w dowolnym momencie pracy z systemem klawisza [F1].