Tabela odsetek

< Powrót

Tabela odsetek

Przy okazji prowadzenia rozliczeń z odbiorcami czasem zmuszeni jesteśmy do naliczania karnych odsetek za nieuregulowane w terminie płatności. W WAPRO Mag użytkownik może zadeklarować kilka sposobów naliczenia odsetek. Zapamiętany wariant można przypisać odbiorcy (z możliwością korekty lub odstąpienia od naliczania odsetek już w momencie rozliczenia).

Po uruchomieniu funkcji Kartoteki | Kartoteki finansowe | Tabele odsetek wyświetlane jest zestawienie wariantów naliczania kar. Każdy wariant zapisany jest pod własną nazwą, np. odsetki Ustawowe, Dla Znajomych, Dla Szczególnie Opornych. Obsługa tej tabeli odbywa się w zwykły sposób.

Dla każdej tabeli odsetek należy zdefiniować:

  • Nazwę tabeli. W kartotece kontrahentów można przypisać każdemu kontrahentowi wybrany wariant tabeli odsetek.
  • Od dnia. Należy podać datę, od której odsetki mają obowiązywać.
  • Wartość odsetek, wyrażona w procentach. Można podać wartość w stosunku rocznym, lub na każdy dzień zwłoki.
  • Za okres. Decyduje jakiego okresu dotyczy wartość odsetek. Wpisujemy liczbę 365 (odsetki liczone na rok), bądź 1 (odsetki na jeden dzień zwłoki).
  • Ustawowe. Jeśli dany wariant to odsetki ustawowe, to należy zaznaczyć pole w dolnej części formatki danych.
  • Opis. Pole na notatki, do dowolnego wykorzystania przez użytkownika.