Technologia Klient – Serwer

< Powrót

Technologia klient-serwer

Aplikacje do zarządzania małymi i średnimi firmami WAPRO ERP zaprojektowane są w tzw. technologii klient – serwer, co oznacza, że system składa się z dwóch zasadniczych elementów (warstw):

  • SQL Serwera z bazami danych aplikacji. Server SQL jest to program komputerowy przeznaczony do obsługi i zarządzania bazami danych, w których aplikacje użytkowe przechowują swoje dane. Może on być zainstalowany w zależności od potrzeb i wymagań użytkowników, na jednym z komputerów lokalnej sieci komputerowej, na którym zainstalowana jest również jedna lub kilka aplikacji lub też na specjalnym, przeznaczonym do tego celu komputerze.
  • Aplikacji użytkowych (WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WF- Gang dla Windows i innych) zainstalowanych na komputerach użytkowników. Każda aplikacja musi być połączona z bazą danych, w której utworzone są struktury danych umożliwiające przechowywanie danych wymaganych przez aplikację. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji użytkowych (zalecane) lub też każda z aplikacji może pracować z osobną bazą danych. W zależności od tego, wymiana danych między nimi może następować bezpośrednio lub poprzez dodatkowe pliki wymiany.

Technologia klient – serwer zapewnia:

  • Łatwe skalowanie systemu – od skonfigurowania na pojedynczym komputerze, poprzez pracę w lokalnej sieci aż do możliwości wykorzystania Internetu do pracy wielodziałowej w rozproszonych lokalizacjach;
  • Wysoką wydajność i bezpieczeństwo danych – dzięki obsłudze baz danych przez specjalistyczny, niezależny od aplikacji użytkowych program;

W aplikacjach Asseco WAPRO, wszystkie dane zapisywane są w bazie danych, zarówno dane operacyjne aplikacji, jak i tak zwane meta dane, czyli na przykład dane konfiguracyjne systemu, ustawień konfiguracyjnych kont użytkowników i temu podobne.

Aplikacje zaprojektowane w ten sposób maja dwie ważne zalety. Zapewniają:

  • Bezpieczeństwo danych – wystarczy dbać o jedną bazę danych, regularnie przeprowadzać czynności konserwacyjne, archiwizować ją a archiwa przechowywać na co najmniej dwóch niezależnych nośnikach, aby zabezpieczyć się przed możliwością utraty danych;
  • Łatwość odtwarzania środowiska pracy firmy – w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu, wymiany komputerów lub innych awaryjnych sytuacji wymagających odtworzenia systemu komputerowego, wystarczy posiadać aktualne archiwum bazy danych, aby natychmiast odtworzyć cały system i rozpocząć pracę na nowo. Po zainstalowaniu aplikacji na komputerach operatorów i podłączeniu ich do odtworzonej bazy danych system jest gotowy do pracy, bez konieczności konfiguracji czegokolwiek poza serwerem SQL.

Zabezpieczenie dostępu do danych

Z pojęciem technologii klient – serwer bezpośrednio wiąże się pojęcie zabezpieczenia dostępu do danych. Jak już wspomnieliśmy, wszystkie dane aplikacji gromadzone są w bazach danych, które są zarządzane i obsługiwane przez serwer baz danych.

Oba programy, aplikacja użytkowa oraz serwer umożliwiają uprawnionym użytkownikom dostęp do danych zgromadzonych w bazie.

Aby zabezpieczyć je przed dostępem nieuprawnionych osób zarówno serwer baz danych jak i użytkowa aplikacja posiadają własne systemy weryfikacji uprawnień użytkowników. Ze względu na to, że w dalszej części podręcznika często w treści będą pojawiać się opisy logowania użytkowników, dla usystematyzowania podkreślamy, że podczas łączenia się do bazy danych i logowania:

  • Aplikacji narzędziowych systemów WAPRO ERP jak „Administrator baz danych”, „Konfigurator SQL” i innych, należy stosować system uwierzytelniania serwera SQL. Konto administratora serwera baz danych („sa”) zostanie utworzone w trakcie jego instalacji. Jeśli instalacja odbywa się z oryginalnej płyty instalacyjnej, hasło domyślne dla konta „sa” to „Wapro3000”.
  • Aplikacji użytkowych jak WAPRO Fakir i innych, należy stosować system uwierzytelniania aplikacji Asseco WAPRO. Konto pierwszego użytkownika o nazwie „Admin” (z pustym hasłem) zostanie założone podczas instalacji aplikacji, następni użytkownicy zostaną założeni przez administratora systemu;