Trasy

< Powrót

Trasy

Trasy pozwalają zdefiniować przebieg trasy handlowca, który korzysta z programu WAPRO Mag MOBILE 2. Osoba koordynująca pracę handlowców lub sam handlowiec może zdefiniować nazwę i opis trasy a następnie wskazać kolejno kontrahentów jakich będzie obsługiwał podczas przebiegu trasy.

Na podstawie wybieranych kontrahentów z kartoteki kontrahentów zostanie uzupełniona lista kolejnych miejsc, jakie powinien odwiedzić handlowiec. Może on zdefiniować i modyfikować kolejność przebiegu trasy za pomocą ikony trójkątów skierowanych do góry i do dołu. Koordynator może wykonać przypisanie użytkowników do danej trasy za pomocą opcji Użytkownicy trasy. Korzystając z wersji Prestiż lub Prestiż plus można dodatkowo przypisać pola dodatkowe do trasy, które pozwalają wpisać dodatkowe informacje o trasie lub dołączyć własne zestawienia wykonane np. w Crystal Reports pozwalające prezentować dane na raportach. Wariant Prestiż Plus pozwala również dołączać tabele dodatkowe do tras co pozwala zbudować w pełni funkcjonalny moduł zarządzania trasami i pracą handlowców.