Uruchamianie i zatrzymywanie serwera baz danych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Uruchamianie i zatrzymywanie serwera baz danych

W celu uruchomienia lub zatrzymania serwera należy uruchomić przystawkę serwera o nazwie SQL Server Configuration Manager (dostępna w menu START | Wszystkie programy | SQL Server 2014 | Configuration tools).

W oknie przystawki, w zależności od aktualnego stanu serwera, możemy uruchamiać serwer opcją z menu prawego przycisku myszy [Start], chwilowo wstrzymywać jego pracę opcją [Pause], lub zatrzymywać opcją [Stop]. Aktualny stan serwera jest symbolizowany odpowiednim znaczkiem na tle ikony serwera.

We właściwościach usługi można zmienić sposób uruchamiania lub konto, na którym uruchomiona jest usługa

SQL Server Configuration Manager jest to jedynym dedykowane narzędzie do zmiany konta usługi. W przypadku zmiany konta za pomocą przystawki systemowej Usługi (services.msc) mogą wystąpić problemy z uruchamianiem usługi po zmianie konta. 

Nie jest konieczne zatrzymywanie serwera przed wyłączeniem komputera ponieważ dzieje się to automatycznie wraz z zamknięciem systemu Windows.

Ze względu na bezpieczeństwo danych należy bezwzględnie unikać wyłączania czy restartowania komputera, na którym pracuje serwer baz danych. Należy przedtem koniecznie zatrzymać serwer lub wykonać prawidłowe zamknięcie systemu Windows.