Uruchamianie programu

< Powrót

Uruchamianie programu

Po instalacji program jest praktycznie gotowy do pracy. Warunkiem koniecznym do uruchomienia programu jest istnienie odpowiedniej bazy danych na serwerze baz danych, który został wcześniej zainstalowany. Serwer ten powinien być uruchomiony i dostępny lokalnie (instalacja jednostanowiskowa) lub zdalnie poprzez sieć komputerową (instalacja wielostanowiskowa).

Jeśli powyższe warunki są spełnione możemy przystąpić do uruchomienia programu. W tym celu należy:

  1. Odszukać w menu systemu Windows, tj. w menu Start | Programy | WAPRO i wybrać interesujący nas program (WAPRO Mag, WAPRO Aukcje, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Analizy, WAPRO Best, WAPRO Gang).
  2. Po uruchomieniu program przywita nas oknem logowania do systemu oraz bazy danych. Zawiera ono pytanie o kod i hasło użytkownika, zaś w opcjach zaawansowanych pytanie o nazwę serwera i bazy danych.W przypadku pierwszego uruchomienia program poinformuje, że nie został przydzielony żaden serwer ani baza danych. Proponuje więc automatyczne uruchomienie programu Administrator baz danych w celu założenia bazy danych, lub podłączenia się do istniejącej bazy. Każde następne uruchomienie będzie proponować podłączenie do serwera i bazy danych ustawionych przez Administratora jako domyślne (patrz „Zarządzanie bazą danych programu”).W przypadku pierwszego uruchomienia jedyny użytkownik zdefiniowany w systemie to administrator. Jego kod to „admin”, a hasło jest puste. Stan ten utrzymuje się dopóki administrator nie zmieni tych parametrów oraz nie zdefiniuje kont dla kolejnych użytkowników. Należy pamiętać, że każdy użytkownik musi mieć swoje własne konto (kod), ponieważ system nie dopuści do pracy kilku osób z tym samym kodem.
  3. Po zatwierdzeniu okna logowania uruchamiany jest dostęp do aplikacji. W przypadku gdy dany użytkownik loguje się po raz pierwszy do sytemu, jest przedtem pytany o wybór domyślnej firmy i magazynu, w którym będzie pracował, oraz domyślnej kasy, do której mają trafiać jego dokumenty finansowe.
  4. Po prawidłowym zakończeniu procesu logowania program jest gotowy do pracy.

Jeśli proces logowania nie zakończy się sukcesem praca w programie nie będzie możliwa. Może to wynikać z braku możliwości podłączenia się do serwera. W takim przypadku należy postąpić zgodnie z instrukcją „Konfiguracja komputera klienta MS SQL Server”.